Wb/jv/Tembang/Macapat/Mijil

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Macapat
Wb > jv > Tembang > Macapat > Mijil

Mijil iku tegesé lair utawa metu. Ing jajaran tembang macapat, Mijil umumé diselehké ing ngarep. Saben pada, tembang iki ana enem gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :

 • 10-i
 • 6-o
 • 10-é
 • 10-i
 • 6-i
 • 6-u

Tuladha edit

 1. Mijil ing donya siniwi ratri
 2. Kabeh durung katon
 3. Amung anjali soca ing tembé
 4. Lelaku alon siniji-siji
 5. Nunggu mring wartaning
 6. Sesotya satuhu

Notasi edit

Notasi iki salah sijine gagrag kang isih dienggo rengeng-rengeng.

 1. 6-6-1^-2^-2^-2^-2^-2^-1^- 2_3
 2. 1^-6-1^-1^-2^-1^-2^
 3. 2^-3^-2^-1^-6-5-5-5-6_5-3
 4. 2-3-5-6-3-6-5-3-2-3
 5. 1^-2^-3^-2^-1^-6
 6. 3-5-5-5-5_6-5_3

Pranala jaba edit

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa