Wb/jv/Tembang/Macapat/Wirangrong

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Macapat
Wb > jv > Tembang > Macapat > Wirangrong

Wirangrong iku jroning macapat kalebu tembang sekar madya. Wateké mrabu lan mrabawa. Tembang iki biyasa dienggo nembangaké prakara-prakara sing gagah.

Guru wilangan lan guru lagu edit

Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :

8i, 8o, 10u, 6i, 7a, 8a.

Tuladha edit

Tuladha iki dijupuk saka Serat Wulang Rèh anggitan dalem Pakubuwana IV.

dèn samya marsudêng budi
wiwéka dipunwaspaos
aja-dumèh-dumèh bisa muwus
yèn tan pantes ugi
sanadyan mung sakecap
yèn tan pantes prenahira

Sumber edit

  • (nl) Johannes Jacobus Ras, 1982, Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 314).Pranala jaba edit

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa