Wb/jv/Tembang/Macapat/Balabak

< Wb‎ | jv‎ | Tembang‎ | Macapat
Wb > jv > Tembang > Macapat > Balabak

Balabak iku jroning macapat kalebu tembang sekar madya. Wateké sakepénaké lan parikena.

Guru wilangan lan guru lagu edit

Saben pada, tembang iki ana nemang gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu :

12i, 3é, 12a, 3é, 12a, 3é.

Tuladha edit

Tuladha iki dijupuk saka Serat Jaka Lodhang anggitan Ki Ranggawarsita.

byar rahina Kèn Rara wus maring sendhang
mamèt wé
turut marga nyambi reramban janganan
antuké
praptêng wisma wusing nyapu atetebah
jogané

Sumber edit

  • (nl) Johannes Jacobus Ras, 1982], Inleiding tot het modern Javaans. ’s-Gravenhage: Nijhoff. ISBN 90-247-6167-x, (Kaca 314).Pranala jaba edit

Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa