Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Udyogaparwa

Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Kuna > Udyogaparwa

Ing Udyogaparwa, buku kaping gangsal Mahabharata, sang Kresna kagungan lakon dados duta kenggé nengahi konflik antawis para Korawa kaliyan para Pandhawa. Anging mboten saged siyos sadyanipun, lajeng piyambakipun ngantos triwikrama mèh ngrisak donya.

Wusananipun bakal wonten perang Bratayuda (Bharatayuddha).