Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Sabhaparwa

Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Kuna > Sabhaparwa

Sabhaparwa punika buku Mahabharata ingkang kaping kalih. Buku puniki nyariyosaken alasanipun punapa para Pandhawa Gangsal dipunbucal wonten wana laminipun 12 taun kaliyan kedhah nyamar satunggal taun.

Ing buku punika dipuncariyosaken kadospundi para Pandhawa main judhi lajeng kalah saking Duryodana.