Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Adiparwa

Adiparwa iku serat pratama wiracarita Mahabharata. Ing kene dicritakake kepriyé prabu Pariksit utawa Parikesit atakon marang bagawan Janamejaya bab kajayaning leluhure sampéyan dalem. Banjur bagawan Janamejaya sing katurunaning bagawan Byasa nyaritakaké.

Ing Adiparwa carita-carita sing dibahas iku:

  1. Sarpayajña utawa upacara korban ula
  2. Pamuteran ksirarnawa utawa samudra susu kanggo golek amreta
  3. Sejarah purwané leluhuré para Pandhawa
  4. Masa timure para Pandhawa

Carita-carita iki kabeh diayam awujud carita bingké.