Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Karnaparwa

Wb > jv > Sastra Jawa > Sastra Jawa Kuna > Karnaparwa

Karnaparwa, punika kitab kaping 8 Mahabharata, isinipun nyariyosaken sang Salya ingkang dados kusir rata sang Karna. Anging wusananipun sang Karna saged dipunsédani dening sang Arjuna, sedhèrèkipun piyambak ing perang tandhing punika.

Kitab punika mboten wonten ing basa Jawa Kina.