Wb/jv/Sastra Jawa/Sastra Jawa Kuna/Wanaparwa

Wanaparwa punika buku kaping 3 Mahabharata kaliyan terusanipun buku kaping 2; Sabhaparwa. Ing Wanaparwa dipuncariyosaken kadospundi para Pandhawa saha Dèwi Dropadi kedhah gesang ing wana utawi alas laminipun 12 taun amargi Yudisthira kalah anggènipun main judhi. Buku Wanaparwa punika dhasaripun inspirasi karya sastra Jawa Kina; kakawin Arjunawiwaha anggitanipun mpu Kanwa.