Wp/zgh/ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ

ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵖ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵖⵣⵡⵔ.

ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴼⵓⴽEdit

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ:

  1. ⴰⵣⵡⴰⵇ
  2. ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ
  3. ⴰⴽⴰⵍ
  4. ⵉⵎⵣⵡⵉⵖ
  5. ⴰⴷⴰⵏⴱⴰⵍⴰ
  6. ⴰⴳⵔⵓ
  7. ⵓⵔⴰⵏⵓⵙ
  8. ⵏⵉⴱⵜⵓⵏ