Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ

ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ: "☉", ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⴽⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⴰⵙ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏⵙ ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ,

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ