Wp/wal/Toophphiyaa Sima Shaahota

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Sima Shaahota

Tophphiya oyddu ayiso xekkatun shaaketttaasu, hegeetikka; Dalgga Manttetun, Moottatun, Allaanatuninne Shuchchatuuna. Hegaa maaran Biittiya 11 Dalgga Mantteta 2 Ambbaa Ayisota ba giddon shiishsha oyiqqaasu.

Toophphiyaa Sima Shaahotaa. Keehippe karexxida yafarati Dalgga Mantteta qonccissoosona, lee'e yafarati Moottata qonccissiyode bootta yafarati Allaanata qonccissoosona.