Wp/wal/Toophphiyaa Moottata

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Moottata

Moottata (Amaaratuwan: ዞኖች), giyogeeti Toophphiyan naa"antto xekkaa ayso shaahota. Moottay Dalgga manttiyappe garssa gididi Allaanaappe xekkan bollatiyagaa. Toophphiyaa dalgga mantteti muleera 70ppe bollatiya moottata bantta giddon oyqqidosona.


Toophphiyaa dalgga manttetanne moottata bessiya karttaa

Toophphiyaa Giddo Istaatistikisiya Eqotay AWQ 2005 nne 2007 moottatu payduwa malatenna hanotan qonccissido gaasuwan likke moottatu qooday woysakko eranawu baaxeyiyaagaa.