Wp/wal/Sooddo

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Sooddo

Sooddo woykko Wolaytta Sooddo Toophiyan Tohossa dere deretettaanne asaa dalgga manttiyaa giddon beettiyaa ambba. Ambbay Sooddo Yuushuwaanne Wolaytta Moottaa huuphe ambba gididi hagaazees. Ha ambbay abbaa wuygiyaappe bollaara 1,600 ppe 2,100 mitire xoqqatettan beettees.

Asaa qoodaa edit

Toophphiyaa istaatistikisiya eqotay Awurooppatu 2018 asaa qoodaa gammatuwaa maaraan Sooddo ambban de'iya asaa qooday xaaxi waaxin 254,294 gakkiis. Hegaappe maccay 128,439 gidiyoode attumay qassi 125,855 gidees.[1]

Naqaashata edit

  1. https://www.statsethiopia.gov.et/wp-content/uploads/2020/08/Population-of-Towns-as-of-July-2021.pdf


Wolaytta Ambbata
* Arakka * Baddaa * Baddeesa * Bale Hawaasa * Baluqo Saynno * Biixanna * Bodditte * Bombbe * Buuge * Dinttuwaa * Eddo * Gaacheeno * Gaara Gooddo * Gasuubba * Gununo * Halaale * Laasho * Paaracho * Qarccacciyaa * Shantto * Sooddo * Waamura * Xabala