Wp/wal/Sooddo

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Sooddo

Sooddo woykko Wolaytta Sooddo Toophiyan de'iya ambba. Ha ambbay Tohossa Toophphiyaa Dalgga Manttiya giddon beettiyaa ambba. Ambbay ha dalgga manttiyawunne Wolaytta Moottaa huuphe ambba gididi hagaazees. Ha ambbay abbaa wuygiyaappe bollaara 1,600 ppe 2,100 mitire xoqqatettan beettees.

Hayle Uuteeliyanne Xoona Giya Man"iya

Asaa qoodaa

edit

Toophphiyaa istaatistikisiya eqotay Awurooppatu 2018 asaa qoodaa gammatuwaa maaraan Sooddo ambban de'iya asaa qooday xaaxi waaxin 254,294 gakkiis. Hegaappe maccay 128,439 gidiyoode attumay qassi 125,855 gidees.[1]

Naqaashata

edit
  1. https://www.statsethiopia.gov.et/wp-content/uploads/2020/08/Population-of-Towns-as-of-July-2021.pdf


Wolaytta Ambbata
* Arakka * Baddaa * Baddeesa * Bale Hawaasa * Baluqo Saynno * Biixanna * Bodditte * Bombbe * Buuge * Dinttuwaa * Eddo * Gaacheeno * Gaara Gooddo * Gasuubba * Gununo * Halaale * Laasho * Paaracho * Qarccacciyaa * Shantto * Sooddo * Waamura * Xabala