Wp/sro/Vocabulàriu Campidanesu-Italianu

< Wp‎ | sro
Wp > sro > Vocabulàriu Campidanesu-Italianu

Vocabulàriu Campidanesu-Italianu (Vocabolario Campidanese-Italiano). Primu parti. Is nòminis, is artìculus, is agetivus, is pronòminis, is avèrbius, is congiuntzionis, is prepositzionis, is scramaduras

Francesco Berlinghieri, Geographia, incunàbulu po Niccolò di Lorenzo, Firenze, 1482 Sardìnnia

Nòminis, artìculus, agetivus, pronòminis, avèrbius, congiuntzionis, prepositzionis, scramaduras

edit

A - L

edit

--- abàsciu, av. = giù --- abastu, n. = necessario --- abellu, av. = piano, lentamente, sottovoce --- abètia, n. = battibecco, alterco; caparbietà, ostinazione --- abetiosu, ag. = litigioso; caparbio --- abetu, n. = aspetto, attesa --- abi, n. = ape --- abiaresu, n. = apicoltore --- abiàrgiu, n. = sciame; merope, gruccione --- abi-maista, n. = ape regina --- abioi, n. = lavanda; bombo --- abisongiosu, ag. = indigente --- abisòngiu, n. = bisogno; indigenza --- abistu, ag. = capace --- abogau, n. = avvocato --- abonamentu, n. = abbonamento --- abrili, n. = aprile --- abrìtiu, n. = inventiva; a abrìtiu, dìc.av. = arbitrariamente, irregolarmente --- abruschiadura, n. = abbrustolimento --- abruxadura, n. = ustione --- aca, n. = lettera acca --- acabada, n. = fine, conclusione --- acabonu, scr. = magari! volesse il cielo! --- acadessimentu, n. = accaduto, fatto --- acanta, av. = vicino; acanta a, acanta de, dìc.prep. = vicino a; ag. = vicino, prossimo --- acàpiu, n. = legaccio --- acarotada, n. = mascherata --- acasàgiu, n. = accoglienza, ospitalità --- acentu, n. = accento --- achicaju, n. = attizzatoio --- achìchiu, n. = balbuzie --- àchili, n. = aquila --- acinnu, n. = cenno --- acirrada, n. = spinta; bevuta --- aciunta, n. = aggiunta --- acoca, n. = oca --- acollada, n. = spinta --- aconcada, n. = atto azzardato --- aconciacossu, n. = aggiustatore di stoviglie in ceramica --- acònciu, n. = riparazione; ag. = conciato --- acòrdiu, n. = accordo --- acorru, n. = spazio chiuso, ritiro --- acostada, n. = capatina --- acotzu, n. = bieta, zeppa; raccomandazione --- acrobau, ag. = congiunto, unito --- àcua, n. = acqua; pioggia --- acuadòrgiu, n. = abbeveratoio --- acuardenti, n. = acquavite --- acuasantera, n. = acquasantiera --- acuiladòrgiu, n. = ricovero per la notte per animali --- acumburada, n. = colpo di natica --- acumpangiamentu, n. = accompagnamento --- acunortu, n. = pranzo inviato alla famiglia del defunto, condoglianze --- acuosu, ag. = succoso --- acutzadori, n. = arrotino --- acutza-ferrus, n. = arrotino --- agetivu, n. = aggettivo --- agiudu, n. = aiuto --- aici, av. = così --- àiri, n. = aria --- ajò!, scr. = su!, dai! --- aligusta, n. = aragosta --- amigu, n. = amico --- amistadi, n. = amicizia --- ànimu, n. = animo, coraggio --- annu, n. = anno --- apitzus, av. = sopra --- arrastu, n. = orma --- arricu, ag. = ricco --- arriu, n. = fiume --- artu, ag. = alto (prus in artu= più in alto) --- àteru, ag. = altro --- asuba, av. = sopra --- atòngiu, n. = autunno --- austu, n. = agosto ---

--- babbu, n. = padre, babbo[1] --- bariedadi, n. = variante --- bastanti, ag. = sufficiente --- bellesa, n. = bellezza --- beranu, n. = primavera --- beru, ag. = vero --- bèstia, n. = bestia --- biadu, ag. = beato --- bidda, n. = paese --- boluntadosu, ag. = volenteroso --- buddhismu, n. = buddismo --- burdellu, n. = chiasso, baccano ---

--- caddotzu, ag. = sudicio --- cabudanni, n. = settembre --- casu, n. = formaggio --- celu, n. = cielo --- cenàbara, n. = venerdì --- chercu, n. = quercia --- chi, av. = dove --- circuvolla/circhiolla, n. (circu de Noè/arcu celesti) = arcobaleno --- coja, n. = nozze --- comenti, av. = come --- comunicadura, n.f. = communicazione --- connoscèntzia, n.f. = conoscenza --- contraditzioni, n. == contraddizione --- contributu, n. = contributo --- controllori, n. = controllore --- convènniu, n. = convegno --- conventzioni, n. = convenzione --- convergentza, n.f. = convergenza --- conversioni, n. = conversione --- coràgiu, n. = coraggio --- craruscuru, n. = chiaroscuro --- cuaddu, n. = cavallo --- cuindixena, n. = quindicina --- critèriu, n. = criterio --- cun, prep. = con --- cunferèntzia, n. = conferenza --- cuntzetu, n. = concetto ---

--- deretu, ag. = destro (manu dereta = mano destra) --- deu, pron. = io --- donniassantu, n. = novembre --- domìnigu, n. = domenica --- domu, n. = casa --- durci/druci, ag. = dolce ---

--- Ecuadori, n. = Equatore --- erèticu, n. = eretico --- esempru, n. = esempio --- èuru, n. = euro ---

--- fèmina, n. = donna --- fidi, n.f. = fede --- finsas, av. = financo --- forti, n. ag. = forte --- fràsia, n. = frase --- friàrgiu, n. = febbraio --- fueddàriu, n. = vocabolario --- fundadori, n. = fondatore ---

--- gennàrgiu, n. = gennaio --- genti, n. = gente --- gherra, n. = guerra --- giòbia, n. = giovedì --- giuixissa, n. = giudicessa --- gradu, n. = grado --- gramu, n. = grammo ---

--- ierru, n. = inverno --- imbudu, n. = imbuto --- impitzus, av. = su --- innantis, av. = prima --- insinniamentu, n. = insegnamento --- insusu, av. = su --- interbista, n. = intervista --- internatzionali, ag. = internazionale --- intre/in mesu de, prep. = fra, tra --- is, art.det.pl. = i, gli, le --- istadi, n. = estate --- ìsula, n. = isola ---

--- làmpadas, n. = giugno --- Larentzu, n. = Lorenzo --- lati, n. = latte --- lioni, n. = leone --- logu, n. = luogo --- lunis, n. = lunedì --- lutoni, n. = ottone --- Luxia, n.f. = Lucia --- luxi, n. = luce ---

M - Z

edit

--- majori, ag. = maggiore --- majoria, n.f. = maggioranza --- maju, n. = maggio --- maladia, n.f. = malattia --- manu, n. = mano --- martis, n. = martedì --- martzu, n. marzo --- màssimu, ag. = massimo --- meli, n. = miele --- mellus, av. = meglio --- menti, n. = mente --- mèrcuris, n. = mercoledì --- mesi de argiolas, n. = luglio --- mesi de idas, n. = dicembre --- mìnimu, ag. = minimo --- molenti, n. = asino --- mundu, n. = mondo ---

--- nebodi, n. = nipote maschio --- neta, n. = nipote femmina--- nou, ag. = nuovo ---

--- ofitziali, ag. = ufficiale --- ofitzialidadi, n. == ufficialità --- ofìtziu, n. = ufficio --- ogu, n. = occhio --- òmini, n. = uomo --- onestadi, n. = onestà --- orroli, n. = quercia --- òticu, n. e ag. = ottico ---

--- panga, n. = vanga --- parti, n. = parte --- pensada, n. = pensiero --- personi, n.f. = persona --- peus, av. = peggio; ag. = peggiore --- piciocheddu, n. = ragazzino --- piciocu, n. = ragazzo --- pibitziri, n. = cavalletta --- po, prep. = per --- pràtiga, n.f. = pratica --- prepositzioni, n. = preposizione --- pretzisu, ag. = preciso --- preventzioni, n.f. = prevenzione --- profetosu, ag. = proficuo --- prus, av. e ag. = più --- pùbricu, n. e ag. = pubblico (beni pùbricu = bene pubblico) ---

--- regioni, n. = regione ---

--- sa, art.det.f. = la --- sabiesa, n. = saggezza --- sàbudu, n. = sabato --- saludi, n. = salute (a sa saludi de = alla salute di) --- Santu Aini, n. = ottobre --- sciri, n. = il sapere --- scola, n. = scuola --- scridori, n. = scrittore --- scridura, n.f. = scrittura --- sena, av. = senza --- simana, n. = settimana --- sirboni, n. = cinghiale --- sotziedadi, n. = società --- soli, n. = sole --- sordigosu, ag. = sudicio --- spantosu, ag. = meraviglioso, stupendo --- spantu, n. = meraviglia --- spètzia, n.f. = specie --- sposòriu, n. = nozze --- stedda, n.f. = stella --- stili, n. = stile --- stòria, n.f. = storia --- su, art.det.m. = il, lo --- strobbu, n. = disturbo (si pigai strobbu po fai = prendersi il distrurbo di fare --- sùciu, n. = succo --- sùditu, n. = suddito --- sudori, n. = sudore ---

--- tallu, n. = gregge --- televisioni, n. = televisione --- terra, n. = terra --- tìrria, n. = caparbietà, ostinazione --- tontesa/locheria/locura, n. = stupidità --- trasmitidura, n.f. = trasmissione --- tui, pron. = tu ---

--- ullieras/ollieras, n.pl. = occhiali --- una, art.nodet.f. = una --- unu, art.nodet.m. = un, uno --- unus (f. unas), art.nodet.pl. = alcuni/-e (cun nòminis), dei/delle (partzidori); circa (cun nùmerus) --- unus/unas cantu, pron.nodef. = alcuni/-e ---

vacinatzioni, n. = vaccinazione --- verbu, n. = verbo ---

--- zùmiu, n. = sibilo

Nodas e arreferimentus

edit
  1. Babbu nostu.

Bibliografia

edit

- (SRO) a c. Anna Cristina Serra, Fueddariu Bellebbatu - La parlata di San Basilio, Selargius, Domus de janas, 2009.
- (SRO) Antonio Lepori, Vocabolario moderno sardo-italiano, Cagliari, CUEC, 1980.
- (SRO) Antonio Lepori, Fueddariu campidanesu de sinonimus e contrarius, Cagliari, Edizioni Castello, 1987.
- Antonio Lepori, Dizionario italiano-sardo (campidanese), Cagliari, Castello, 1988.
- (SRO) Comitato Scientifico/Boddeu Scientìficu, DFC: Dizionario Fondamentale del Campidanese - Fueddàriu cabuderresu, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2011.
- (SRO) Faustino Onnis, Glossariu sardu-campidanesu: 3250 terminus acciuntus a su vocabolariu de Vissentu Porru / presentazioni de Giuliu Paulis, Dolianova, Grafica del Parteolla, 1996.
- (SRO) Giovanni Melis Onnis, Fueddariu sardu campidanesu italianu, Selargius, Domus de janas, 2004.
- (SRO) Giovanni Casciu, Vocabulariu Sardu Campidanesu-Italianu, Dolianova, Grafica del Parteolla, sd3 ed., 2006.
- Giovanni Casciu, Vocabolario Italiano-Sardo Campidanese, Dolianova, Grafica del Parteolla, 2010.
- (SRO) Paolo Pillonca, Mancarìas - La parlata di Seui, Selargius, Domus de janas, 2006.

Boxis arrelatadas

edit