Wp/qug/Pachaykamay

< Wp‎ | qug
Wp > qug > Pachaykamay

Pachaykamay (Kastilla shimipi: Física) shuk pachamanta yachaymi kan. Pachaykamakkunaka kuyuchiykunata achikta hawapachatapashmi ashtawan yachakunkapak llankanmi. Shinalla, Arkimidis (287 ñaw. K. wacharishka, 212 ñaw. K. wañushka) imashpa pankalla imakunaka wampun, imashpa llashak imakunaka mana wampun. Isaac Newton ima sinchimanta tukuy llashak imakunaka allpapi urman, shinalla imashpa Inti taytaka Tiksimuyuta muyuchin, shinallatakmi imashpa Tiksimuyuka Killa mamata muyuchin. Chay kipa, ashtawan shuk hatun pachaykamakkunaka tiyarka : Paul Dirac, Erwin Schrödingerpash iñukukunata yachakurkan, paykunaka física cuantica nishkami yuyayta kamarkan. Albert Einstein yachakka pachaka shukllami kan nirka (tiempo nishka, espacio nishkawan shukllami kan).

Pachaykamak achiktapashmi yachakun

Kaypipash rikupay : edit