Wp/mnp/Tê-ngiè

< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Tê-ngiè


chiĕ-hūing     Tê-ngiè (Lô̤-mǎ-cī)     —      頭頁 (漢字)     切換

Mâing-bă̤-ngṳ̌ Wikipedia (Ṳ̌-gí Bă-kuá)
Cù-iǔ gâ̤ Bă-kuá-cṳ̌ing-sṳ́
Iŏ̤ng-nì-giǎ sī
2024 nîng 07 ngṳè 18 hāu.

Géng-dió̤ iǔ 353 píng uǒ̤ng-cióng.

Iŏ̤ng-dǐ sī sǎ̤ uòi-huǎ-nêng Mâing-bă̤-nêng cù-cī gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing — Mâing-bă̤-ngṳ̌ siǎ gâ̤ Wikipedia (Ṳ̌-gí Bă-kuá), sǎ̤ Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī iáu Hu̿ing-cī siǎ uǒ̤ng-cióng. Nì ŏ̤ uā Gṳ̿ing-é-dī mài? Ŏ̤? Ŭ nì gu̿ dǎing sŭ? Kuo̿i lâ̤ bóng-cha̿ing uòi-huǎ-nêng siǎ uǒ̤ng-cióng!

Mâing-bâ̤-ngṳ̌ sī sǔ-ṳ̌ Hu̿ing-Cò̤ng ngṳ̌-sĭ, sǎ̤-ṳ̄ Dô̤ng-uǎ Nêng-mêng Gō̤ng-uǎ-gŏ gâ̤ Hŭ-gṳ̿ing-sǎing gâ̤ Nǎng-běng-chī gâ̤ Gṳ̿ing-é-chī gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing. Sú-mū? Nì ēng-sī Mâing-bă̤-nêng? Dǎng-gí iŏ̤ng-dǐ bā.

Dǎng-gí iŏ̤ng-dǐ à-cǎi Mâing-bă̤-ngṳ̌ sṳ́-nì-huă.

Gá-nì Mâing-bă̤-ngṳ̌ Liâu-tíng-sĭ iāu Huǒi-cîng Mâing-ngṳ̌ mò̤ng-ca̿ng bā.


hǎu gâ̤ uǒ̤ng-cióng


Gṳ̿ing-é-chī (建甌市) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Hŭ-gṳ̿ing-sǎing Nâng-běng-chī gŭing-lĭ gâ̤ cì ciă gṳ̄ing-gĭ-chī. Gṳ̿ing-é gâ̤ lĭ-sǔ cēng dǒ̤ng, da̿u gǔ-lǎu gâ̤ sî-hē ě cǎ Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing (建安縣) iáu É-něng-gṳ̄ing (甌寧縣). Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing da̿u 192 nîng nă Ko̿-gí tuo̿i-siǔ (會稽太守) Só̤ng Chă̤ (孫策) siĕ-lì, iǎ sī Mâing-bă̤ dī-kṳ́ cuòi cǎ siĕ-lì gâ̤ gṳ̄ing. Gṳ̀ da̿u lĭ-sǔ ciō̤ng sī Gṳ̿ing-úing-ge̤̿ng (建安郡), Gṳ̿ing-ciú (建州), Gṳ̿ing-něng-lū (建寧路) iáu Gṳ̿ing-něng-hǔ (建寧府) gâ̤ siǔ-hǔ, dī-ṳ̄ cēng de̤̿ng-iāu.

Nì dă̤-dí mài?siǎ séng gâ̤ uǒ̤ng-cióng


siǎ séng gâ̤ uǒ̤ng-cióng:

353 articles
All pages
All categories

ngǎ-sĭ dǔ-pi̿ng


Dóng-ngà-miāu (東嶽廟) sī Mâing-bă̤ gâ̤ cì ciă iǔ-miâng gâ̤ miāu, iŏ̤ng-ciă miāu gâ̤ sǔ-cài da̿u Nâng-běng Gṳ̿ing-é-chī gâ̤ Gṳ̿ing-úing Gái-dàu. iŏ̤ng-ciă dǔ-pi̿ng ciū-sī Dóng-ngà-miāu gâ̤ Se̿ng-di̿-dāing (聖帝殿) iáu hi̿-tǒ (戲臺).

Lṳ̄-piĕ

Ià-hō

Ce̿ng-dì - Gé̤ng-sū - Ga̿u-ṳ̆ - Géng-cì - Huă-lṳ̆ - Nêng-mŏ - Lĭ-sǔ - Tǐ-ṳ̆ 

Kuá-hă

Dī-cĭ-hă - Dī-lǐ-hă - Sáing-ŏ-hă - Hua̿-hă - Ki̿-siōng-hă - Sáng-lǐ-hă -Sáing-ta̿i-hă - Se̿ng-sĭ kuá-hă - Su̿-hă - Tíng-uǒ̤ng-hă - Ŏ-lǐ-hă 

Uǒ̤ng-hua̿

Cóng-ga̿u - Ciĕ-hă - Měng-sṳ̆-hă - Éng-ngà - Ěng-sī - Mǐ-sṳ̆ - Ngṳ̌-ngṳ̂ing-hă - Uǒ̤ng-hă 

Si̿-ga̿i

Ngā-ciú - Bă̤ Mǐ-ciú  - Duōi-iô̤ng-ciú - É-ciú - Hí-ciú - Nâng Mǐ-ciú - Dô̤ng-gŏ - Dǒ-ṳ́ing 

Hŭ-gṳ̿ing-sǎing

Mâing-bă̤ - Mâing-dóng - Mâing-nâng - Mâing-sái - Mâing-dô̤ng - Héng-hua̿ 

Ṳ̌-gí Mǒ-tǐ (Wikimedia) gâ̤ Kĭ-tă Gi̿-uà

Wikicommons
Ṳ̌-gí Gō̤ng-hiǒng, Cù-iǔ gâ̤ cú-ngṳ̂ing gō̤ng-hiǒng.
Wiktionary
Ṳ̌-gí Cǔ-dǐng, Cù-iǔ gâ̤ cǔ-dǐng.
Wikisource
Ṳ̌-gí Uǒ̤ng-ku̿, Cù-iǔ gâ̤ dǔ-sṳ́-gǔing.
Wikispecies
Ṳ̌-gí Ŏ-cě̤ng, Tíng-à ĭ-chiĕ gâ̤ ŏ-cě̤ng.
MediaWiki
Ṳ̌-gí nṳ̌ing-gīng kṳé-huăi.
Meta-Wiki
Hiĕ-diâu Ṳ̌-gí (Wiki) gó̤ng-diǎng.

4,000,000+ uǒ̤ng-cióng: English (Éng-gŏ-ngṳ̌) •

Ngā-ciú gâ̤ ngṳ̌-ngṳ̂ing: Tiếng Việt (Ṳĕ-nâng-ngṳ̌) • 日本語 (Nì-bǒ̤ng-ngṳ̌) • 한국어 (Diǎu-síng-ngṳ̌) • Қазақша (Kazakh-ngṳ̌/Há-sa̿-kă̤-ngṳ̌) • Монгол (Mǒ̤ng-gǔ-ngṳ̌) • 中文 (Dô̤ng-uǒ̤ng/Pǔ-tóng-huā) • Bân-lâm-gú/閩南語 (Mâing-nâng-ngṳ̌) • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄/閩東語 (Mâing-dóng-ngṳ̌) • 閩中語 (Mâing-dô̤ng-ngṳ̌) • Hak-kâ-ngî/客家語 (Kă-gá-ngṳ̌) • 吳語 (Ngû-ngṳ̌) • 贛語 (Ga̿ng-ngṳ̌) • 粵語 (Ngṳĕ-ngṳ̌) • Hing-hua̍-gṳ̂ (Héng-hua̿-ngṳ̌) • ไทย (Tuo̿i-gŏ-ngṳ̌) • မြန်မာဘာသာ (Mǐng-dīng-ngṳ̌) •

Nêng-gó̤ng ngṳ̌-ngṳ̂ing: Esperanto (Si̿-ga̿i-ngṳ̌) •