Wp/mnp/Hŭ-gṳ̿ing-sǎing

< Wp‎ | mnp
(Redirected from Wp/mnp/Hŭ-gṳ̿ing-săing)
Wp > mnp > Hŭ-gṳ̿ing-sǎing

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Hŭ-gṳ̿ing-sǎing da̿u Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ gâ̤ sǔ-cài.
Ǔ-ǐ-súing.

Hŭ-gṳ̿ing-sǎing (福建省) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ gâ̤ cì ciă sǎing, gṳ̀ gâ̤ sǎing-hō sī Hŭ-ciú-chī. Iŏ̤ng-ciă gâ̤ sǎing da̿u Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ gâ̤ dóng-nâng huó̤ng, bă̤-ṳ̌ 23°33′ ci̿ 28°20′, dóng-géng 115°50′ ci̿ 120°40′.

Sêng-chī

edit