Wp/kip/विकिपीडिया:स्वशिक्षा/बाका-बाकै

परिचय   सम्पादन   रूपरंग   विकिपीडिया जोड   सन्दर्भ  स्रोत   वार्तालाप पृष्ठ   ध्यान नइचुके   पन्जीकरण   बाका बाकै

अब जे विकिपीडियाल योगदान जइने लागि तयार जेटाके। विकिपीडियाए बारेल पारेभन्दा जरूरी तथ्यरस अब जे परिचित जेटाके। आआे स्वशिक्षा सर्सिउल जेमी कुनै राय वा सुझाव अलेकिन झर्को मामानिडे आआे पृष्ठए वार्तालाप पृष्ठल आफुइमी प्रतिक्रिया सर्चुके। यदि विकिपीडियाए सक्रिय सदस्यरङाई विचार-विमर्श जइआे जेपान्जेऊ, ताकन चौतारीए जेमी यम रङ्यान डोजे।

अरु पनि सिउसिने पाङर लेर?

edit

आआे स्वशिक्षा सर्सिउ सन्दे-बुझिडे सरल सन जिमुजा नइसिउ सा। तर पनि आआेए मस्त लाभ याैक्यो टाको। केही लाभदायक सर्सिउ मेल यासिऊ लेर: