Wn/shn/Chevron ႁုပ်ႈသိမ်း လွင်ႈၽင်တိုၼ်းလၢင်းတင်းသဵင်ႈ တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > Chevron ႁုပ်ႈသိမ်း လွင်ႈၽင်တိုၼ်းလၢင်းတင်းသဵင်ႈ တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ ဢေႇပရႄႇ 9၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
မိၵ်ႈမၢႆ Chevron

Justice for Myanmar ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းလိူင်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Chevron ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈရတၼႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းလွင်ႈၽင်တိုၼ်းလၢင်းၶဝ် ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈသဵင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈပၼ် လွင်ႈတဝ်ႉဢီးဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၽလၢင်းၵၢၼ် ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ Chevron ၼႆႉ ႁႃပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ၶဝ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ တေႁုပ်ႈသိမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း Justice for Myanmar ဢၼ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဢေႇပရႄႇ ဝၼ်းထိ 7 ၼၼ်ႉဝႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတီႈဢီးၸုမ်းတူင်ႇဝူင်ႇၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈတႃႇဢဝ် သျႄႇယႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၢႆႇၵႂၼ်းထၢတ်ႈရတၼႃႇ ၶၢႆပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၽလၢင်းၵၢၼ် MTI မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလုၵႂႃႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် သျႄႇယႃႇၶွင် Chevron ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈရတၼႃႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ PTTE မိူင်းထႆး လႄႈ MOGE ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈသၽႃႇဝ လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈရတၼႃႇ ဢၼ်လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁႃငိုၼ်းပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်း Justice for Myanmar လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ Chevron လႄႈ ဢူၺ်းမၼ်း လႆႈၶဝ်ႈပႃးယူႇတီႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢႆၵႂၼ်းထၢတ်ႈရတၼႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တင်း ၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈ ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် OECD လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ၶွမ်ႇပၼီႇ Chevron ၼႆႉ မၼ်းလႆႈၸႅၵ်ႇၶၢႆႇ သျႄႇယႃႇမၼ်းပႅတ်ႈသေတႃႉ မၼ်းတေ ဝႄႈယင်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိၼ်ႇလၢႆႈပၼ် PTTE လႄႈ MOGE လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈၶဝ်တႄႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ လႄႈ ငဝ်ႈငႃႇသၽႃႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇလႆႈယူႇသေ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁႂ်ႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇ Chevron ၼႆႉ မၼ်းလီမီးမႃး လွင်ႈၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလႄႈ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈသၢႆႈတႅၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်လႆႈသၢင်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူႉတူဝ်သေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Justice for Myanmar ၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit