Wn/shn/ႁိူဝ်းမိၼ်သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ၺႃးလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးလွင်ႈၵူၼ်းလုတၢႆၸဵပ်းမၢတ်ႇ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ႁိူဝ်းမိၼ်သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ၺႃးလူမ်းဢမ်ႇၼိမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးလွင်ႈၵူၼ်းလုတၢႆၸဵပ်းမၢတ်ႇ

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ မေႇ 21၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ
Wn/shn/သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ
ႁိူဝ်းမိၼ် သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လၼ်ႇတၼ်ႇသေ မိၼ်မႃး သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမႃးထူပ်းၺႃး လူမ်းဢမ်ႇၼိမ် ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသၼ်ႇၶွၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၵႂႃႇ မီးၸဵတ်းၵေႃႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးပရိတ်ႈတဵတ်ႇ ဢၼ်ဢႃႇယု လႆႈ 73 ပီ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၵူၼ်းၸဵတ်းၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်းႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ။

တီးၽူတ်ႉ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ်သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈ မေႇ 21 ၼၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼိူဝ် ႁိူဝ်းမိၼ် Boeing 777 – 300 ER ၼၼ်ႉ ပႃးမႃး ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 211 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ႁိူဝ်းမိၼ် SQ 321 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ႁီးတရူဝ်း လၼ်ႇတၼ်ႇသေ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈ မေႇ 20 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး မေႇ 21 ၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇလၢႆႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၸူး ၵုင်းထဵပ်ႈယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ လႆႈလူင်းတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း 45 မိၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်း 18 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉသေ ထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ် လွင်ႈယူတ်းယႃယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၸိူဝ်းၵိုတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ သင်လူဝ်ႇမႃးၵေႃႈ တေပၼ် လွင်ႈယူတ်းယႃၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇပၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်သိင်ႇၵႃႇပူႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၸူး ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးတႄႉ တေလႆႈႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈၼင်ႈၶဝ်ႈ ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇလႄႈသင်၊ တီႈၼႂ်းသိူင်ႇၽႆး ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ ဢႅပ်ႇၶဝ်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶျီႁၢဝ်တႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်း မုင်ႉႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit