Wn/shn/ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇၸုမ်းပႃႇတီႇ တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇၸုမ်းပႃႇတီႇ တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်

ဝၼ်းသဝ်၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28၊ 2023

ႁၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2012

မိူဝ်ႈ 27.1.2023 ၼၼ်ႉ ၵွင်ႇၸီႇသိုၵ်း တမ်းဝၢင်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇၸုမ်းပႃႇတီႇ တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်းၼႆႉၸိုင် ၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၵႂႃႇၼႆယူႇ။

တီႈၼႂ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇဢၼ်ဢမ်ႇမႃးတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၼၼ်ႉၸိုင် ပႃႇတီႇဢၼ်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပႃးဝႆႉ မၢႆမီႈ ဢၼ်မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

ပႃႇတီႇဢၼ်မႃးတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းလႆႈမၢႆၽၢင်ၵႂႃႇၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်း တေလႆႈမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇ တီႈဢေႇမၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်ၵေႃႉ (100,000) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ မၢႆမီႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပႃႇတီႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈ တင်းမိူင်း (ၼိုင်ႈၶိုင်ႈမိူင်း) ၼႆၸိုင် ပႃႇတီႇၸုမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶၢမ်ႇယႃႉလူႉပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ မၢႆမီႈမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လုင်းၸၢႆးၺုၼ်ႉလုၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၺ်းတေမီးလႆႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD (ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း) လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေး (ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ)ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်း ယၢမ်ႈမီးမႃး ၸုမ်းပႃႇတီႇ 90 ၸုမ်းလိူဝ်လိူဝ်သေတ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢၼ်မီးႁႅင်းၵူၼ်း ႁူဝ်သႅၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီး 4 ၸုမ်းၵူၺ်း။ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢၼ်မီး ႁူဝ်မိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး 4 ပႃႇတီႇ၊ ဢၼ်မီးႁႅင်းၵူၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးယူႇ 76 ပႃႇတီႇၼႆယဝ်ႉ။