Wn/shn/ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းႁႃႈမိူင်း ၶဝ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း ဢမူႉမျၢၼ်ႇမႃႇ တီႈ ICJ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းႁႃႈမိူင်း ၶဝ်ႈပႃးမႃးၼႂ်း ဢမူႉမျၢၼ်ႇမႃႇ တီႈ ICJ

ဝၼ်းသုၵ်း၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 17၊ 2023

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
လုမ်းတတ်းသိၼ် ICJ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတီႇႁိၵ်ႉ

ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ တႅၼ်းမၢၵ်ႈ၊ ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၽၢႆႇမိူင်းၵမ်ႇပီးယႃး တီႈဢမူႉမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ် ၵမ်ႇပီးယႃး လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ICJ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

လိူင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူတ်ႉမၢႆၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢၼ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆသေ မိူင်းၵမ်ႇပီးယႃး ၸင်ႇလႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇဢမူႉ တီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ICJ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ် တီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼၼ်ႉသေ ပေႃးဝႃႈ မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းမႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၢမ်ႈသီးသေ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇဢဝ်လိူင်ႈၼိူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းၵမ်ႇပီးယႃးဝႃႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ တီႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈလုတ်ႈႁၢမ်းၼိူဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇဢမူႉ တီႈ ICJ မႃးယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် မိူင်း ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ တႅၼ်းမၢၵ်ႈ၊ ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ လႄႈ ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇၶဝ် လႆႈထတ်းသၢင်ၼႄ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ လုမ်းတတ်းသိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၵိင်ႇမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶွင် ၸုမ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ တႃႇတေၸတ်းၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၼိူဝ် လွင်ႈဢမူႉဢၼ်လႆႈထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် Burma Campaign UK ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းသေ ၶဝ်ႈလႆႈတုၵ်းယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ တႃႇၶိုၼ်း ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်တူၺ်း လွင်ႈတတ်းၶၢတ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမျၢၼ်ႇမႃႇၶဝ် လႆႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇၶၢႆႉပၼ်ဝၼ်း ဢၼ်တေလႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ၽၢႆႇ ICJ ၶဝ် လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းပၼ် တႃႇတေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit