Wn/shn/တီႇမေႃး သႄႉသွမ်းၼိူဝ် လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၽွင်းၶဵဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > တီႇမေႃး သႄႉသွမ်းၼိူဝ် လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၽွင်းၶဵဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 27၊ 2023

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
Wn/shn/မျၢၼ်ႇမႃႇ
José Ramos-Horta
ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမေႃး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်သႄႉသွမ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်း တႃႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းၶဵဝ်မိူင်းတီႇမေႃး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ။

ဝၢႆးသေ သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ႁႂ်ႈ ၽွင်းၶဵဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ် ပွၵ်းၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းၶဵဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢွၵ်ႇ ဝၼ်းလႂ် တီႈလိုၼ်းသုတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေတႃႉ ၶွင်ႉၶၢဝ်ႇ Lusa ဢၼ်ပၵ်းယၼ်ဝႆႉတီႈ ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လိုၼ်းသုတ်းသေ ၸႂ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ။

ၽၢႆႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸမ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၼႄႉၼမ်းဝႃႈ ၶဝ်လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆႉဝႆႉၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ။

တီႈပွႆးၶၢမ်ႇၵိၼ်ႇၵျၢမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမေႃးမႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တူဝ်တႅၼ်း NUG ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႄႈသင်၊ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈတီႇမေႃး လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈသင် ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၵ်ႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၶွင် လုမ်းၽွင်းမိူင်းတီႇမေႃးသေၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်သၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈသင် ပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူင်းတီႇမေႃး ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼႆႉ မီးလွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇလီၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG သေ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း NUG ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇမိူင်းတီႇမေႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉ။

မိူင်းတီႇမေႃးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃ ပဵၼ်မႃး ၼႂ်း ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉသေ မၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်းဢသီးယႅၼ်ႇ ယူႇ။

ငဝ်ႈငႃႇ edit