WelcomeEdit

Welcome to the Wikimedia Incubator!


At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 02:45, 27 July 2011 (UTC)

NhờEdit

Nhờ Prenn edit thêm cho quá 10 edit ở dự án này để tăng số lượng thành viên đóng góp trên 10 với. Cảm ơn. Hôm thứ 7 mời bia nhưng không liên lạc được.Genghiskhan (talk) 09:16, 2 May 2013 (UTC)

Prenn làm ơn cho xin >10 edit để đảm bảo số thành viên tháng 6 này với. Cảm ơn nhiều.Genghiskhan (talk) 09:50, 27 June 2013 (UTC)

Re:Template:Wy/vi/QuickbarCityEdit

Éc, Tôi cũng chưa xem nữa, bạn rành mấy vụ này thì có thể xem lại dùm tôi được không :D. và cái Template:Wy/vi/Thông tin đơn vị hành chính này nữa. Thanks nhiều -- Tuấn ÚtThảo luận-Đóng góp 15:56, 10 May 2013 (UTC)

Để mai hỏi thử anh Cheer xem biết không chứ tôi mò mãi chẳng biết thề nào, hic-- Tuấn ÚtThảo luận-Đóng góp 16:39, 10 May 2013 (UTC)