Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-1 This user has basic knowledge of English.
Users by language

.