Wp/zgh/ⵡⵉⵍⵣ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵡⵉⵍⵣ


ⵜⴳⴰ ⵡⵉⵍⵣ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wales /ˈweɪlz/ ) ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏⵜⴳⵣⵉⵔⵜⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ.[1] ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 3,063,456 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 20,779 ⴽⵎ², ⴷ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2,700 ⴽⵎ ⵏ ⵉⴼⵜⵜⴰⵙⵏ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵍⵣ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. "The Countries of the UK". statistics.gov.uk. Retrieved 10 October 2008.