Wp/wal/Sooddo Yuushuwaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Sooddo Yuushuwaa

Sooddo Yuushuwaa, Wolaytta moottaa giddon de'iya allaanatuppe issuwa. Allaanay Arggo baggaara Bayra Koysha, Huuphessa baggaara Daamoota Soore allaanayinne Daamoota Gaale allaanay, Arshsho baggaara Daamoota Woyide allaanayinne Hobbicha allaanay, Tohossa baggaara Humbbo nne Abbala Abbayaa allaanati zawatoosona. Ha allaanaassi Potolikaa nne Ikkonoomiyaa Huuphe Ambbay Sooddo.

Asaa Qoodaa

edit

Giddo Istaatistikisiya Eqotaay 1999 M.L. polido asaa qoodaa maaran allaanan muleera 162,691 asay de'iyaagaa gidishin, hegaappe 80,002 gidiyaageeti attuma gidiyoode qassi 82,689 gidiyaageeti maccageeta.[1]

Naqaashata

edit
  1. 1999 M.L. Tohossa Dalgga Manttiyan polettida asaanne keettaa qoodaa Zaraa 2.1, and 3.4.