Wp/wal/Daamoota Woyide

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Daamoota Woyide

Daamoota Woyde, Wolaytta Moottan de'iya allaanatuppe issuwa. Allaanay Arggo baggaara Sooddo Yuushuwaan, Huuphessa Arggo baggaara Daamoota Gaale, Huuphessa Arshsho baggaara Duguna Panggo hegaadankka Tohossa baggaara Abbala Abbayaanne Hobbicha, allaanatun zawatees. Ha allaanaassi Potolikaanne Ikkonoomiyaa Huuphe Ambbay Baddeesa.

Asaa Qoodaa

edit

Giddo Istaatistikisiya Eqotaay 1999 M.L. polido asaa qoodaa maaran allaanan muleera 91,602 asay de'iyaagaa gidishin hegaappe 44,861 gidiyoode qassi 46,741 gidiyaageeti maccageeta.[1]

Naqaashata

edit
  1. Census 2007 Tables: Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region Tables 2.1, and 3.4.