Wp/wal/Duguna Panggo

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Duguna Panggo

Duguna Panggo, Wolaytta Moottaa giddon de'iya allaanatuppe issuwa. Allaanay Tohossa Arggo baggaara Daamoota Woyide, Huuphessa Arggo baggaara Daamoota Gaale, Arshsho baggaara Bilaatte Shaafaan Huuphessa baggaara Hadiya Moottaan, hegaadankka Tohossa baggaara Abbaayaa Abbaaninne Abbala Abbayaa allaanaara zawatees.[1] Allaanaa Huuphe Ambbaay Biixxanna gidiyoode hara dicciddi de'iya Dinttuwaa, Qarccacciyanne Eddo ambbati de'oosona.

Asaa Qoodaa edit

Toophphiyaa Giddo Istaatistikisiya Eqotaay 1999 M.L. polido asaa qoodaa maaran allaanan muleera 96,480 asay de'iyaagaa gidishin, hegaappe 47,493 gidiyaageeti attuma gidiyoode qassi 48,987 gidiyaageeti maccageeta.

Naqaashata edit

  1. "Admirative Map of SNNPR".