Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵉⴱⵢⴰ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵍⵉⴱⵢⴰ
Flag of Libya.svg

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵙⵉⵡⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

Asimwas, 1 Yulyuz 2022


Wbar blue.jpg
Nuvola filesystems services.png ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵜⴳⴰ ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ,ⵜⴳⵯⵊ ⵙ 125 km ⵉ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵔⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ,ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵇⴷⴰⴼⵉ, ⵜⴼⵖ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18/2/2011.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖEdit

ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹⵉⵡⵏ (17000) l ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵰ ( ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ…)

Wbar pink.jpg
Nuvola filesystems camera.png ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ
Nalut Ksar.jpg
Agt home.png lenke=Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ lenke=ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ lenke=ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜⵜ lenke=Nord-Amerikas historie lenke=ⴰⵙⴳⴷ P music.svg lenke=Oseanias
ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ