Wp/sel/Ӄорӷ

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Ӄорӷ

Ӄорӷ (шӧль. ӄорӄы; сӱссэ. квэрга; тюй. куэрх, уарсуурм; пай. куарга́) — варӷ, тӓну́ӽэдэл маҗӧ́ӷэл ху́руп. Чаптэ́т манҗэ́ ӄуп ай ӄорӷ уго́т не́ӷэнд э̄җеӽа́ӷ. Ӄорӷ - оӄӄэрни̇̄ ӄо́штэӷэдэл, орӽу́л ху́руп, ӄорӷ ӄӯнан тӓ́нэӽе о́ӄӄэрта̄рэк э̄я. Ӄорӷ ме́нэрэл тӯбэӷэт, ме́нэрэл та̄мдэрлат чар му́ндэл ҷвэҷта̄рӷэт варга́, ӄо́рӷэт ва́ргэндэл понҗ Ме́ригаутэ Ауштралиянд ти̇̄рэшпа. Ме́нэрэл та̄мдэрэл ӄо́рӷ нэ кек ня́ӷэндо нянд пӱ́эт.

Та́ӄӄэл чи́бэӷэт на́рка (чаӷ ӄорӷ) варга́, ня̄ӷула (та̄ӄӄэл ӄӯла) чаӷ ӄо́рӷэп ху́руҷле варга́дэт.

Ӄо́рӷэт эл

edit

Ӄорӷ маҗӧ́ӷэт варга́, кытӄэтпа́роӷэт ай кы́ӷэт ӧ̄дыт ӄвэлп кватку́т. По̄т ӄунд ӄорӷ кыба́ хуру́лап, ҷобо́рп аве́шпат. Оӄӄэрба́р ӄорӷ ӄӯт ма̄донд, по́рланд тӧ́ква - а́бэп твэ́лешпат. Ӄорӷ, ӄӯт таре́, му́ндэк а́бэп аве́шпат. Ундо́ ӄорӷ хуруҷэгунда́, оӄӄорни̇̄ таб ӄарт ху́руҷа. Най ӄорӷ ӄвэ́лҷле тӓну́а, кы́ӷэт ай Ӄолдо́ӷэт но́дып, нырша́п ай арӄ ӄвэ́лп ӄвадэ́шпэндат.

Ӄорӷ ӄӯт таре́ чек кура́лешпа, фаӈ хыӷылба́, ӄо́рӷэт тольҗь ка́уга э̄я. Ӄо́рӷнан чумб тар э̄я, ӄӯла ӄо́рӷэл та́рэутэ чурга́п, по́рӷэтӄо кавпи́п ме̄шпадэт.

Ӄо́рӷэҷэдэ

edit

Ху́руҷэдэлӄӯт чат ӄорӷ - ха̄л орӽу́л, ла́рбэӷэл ху́руп э̄я. Му́ндэк маҗӧ́рэдэл ӄу́ла ӄо́рӷэп ӄу́жанэм чвэда́лҗэкумбадэт, ӄо́рӷэп квадэ̄шпэнда́дэт. Ӄо́рӷэт чат кадэ́шпадэт: Ӄэт, шӧ́тӄэт ӄо́рӷэп аҳа́ ӄонҗэрна́л - таб та́шэнд уго́т ватто́утэ маннэмба́т.

Ӄу́ла ӄо́рӷэтӄо уго́т ӄунд маҗӧ́нд ӄӧ́шӄуква́дэт. Ӄэт кы́ӷэт ай Чулу́м кы́ӷэт ӄу́ла ӄо́рӷэп фаӄ тӓну́ӽадэт, оӄӄэрфа́ӄ ӄо́рӷэтӄо хӓ́ӈгэл маҗӧ́нд ӱ́поҗегва́дэт.