Wp/kip/विकिपीडिया:कर्त्तव्य

< Wp‎ | kip
Wp > kip > विकिपीडिया:कर्त्तव्य
प्राय गिन्सिने प्रश्नर   चाओ लेख सर्नेए लागि सहायता   पञ्च स्तम्भ   विकि कर्त्तव्य   ज्ञानसंग्रह
  • विकिपीडियाए मुख्य कर्तव्य सा महान विश्वकोशए निर्माण जइने
विकिपीडिया कारणराई उपक्रमए निम्ति मञ्च माङक no wiki-crusades
विकिपीडिया सामाजिक परिवर्तनए एजेन्ट माङक no wiki-change
विकिपीडिया खुल्ला भाषणए निम्ति मञ्च माङक no wiki-forum
विकिपीडिया व्हेल/तोबो रङ लेआे गैंडा बचइने पो माङक no wiki-save
विकिपीडिया सही ह्यन डोने पो माङक no wiki-right
विकिपीडिया तिब्बत स्वतन्त्र जइने पो माङक no wiki-free
विकिपीडिया नारा वा भोट न्हिने पो माङक no wiki-vote
विकिपीडिया कर्डे नइने सिङ, क्हाराई छाउरा ङाने अथवा नानीरलाई म्वाई जोने पो माङक no wiki-love
विकिपीडिया व्यर्थला बेबकुफी ह्यन डोने मीराइ निम्ति माङक no wiki-dumb
विकिपीडिया कुनै धार्मिक व्यक्तित्व अथवा धर्मए प्रसंशा ए गीत गाइने पो माङक no wiki-praise
विकिपीडिया बराक ओबामा, रोन पल अथवा स्टीफेन कोल्बर्टलाई पूजा डोने पो माङक no wiki-fluff
विकिपीडिया कुनै उम्मेदवार, कानून, मुद्दाए पक्षल प्रचार डोने पो माङक no wiki-campaigns
विकिपीडिया अज्ञानता हटइने होकाई मीरलाई सही सोच तर्फ बइने पो माङक no wiki-ganda
विकिपीडिया विकिपीडिया आम भावनाए विकल्प माङक no wiki-duh
विकिपीडिया जेमी आफ्नो ब्लग वा व्यक्तिगत वेबसाइट माङक no wiki-blog