Wp/grc/Σπάρτη

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Σπάρτη

Σπάρτη πόλις Ἑλληνική ἐστιν ἑστηκυῖα ἐν τῇ τῆς Πελοποννήσου Λακωνικῇ χώρᾳ. οἱ δ'ἐν τῇ Σπάρτῃ οἰκοῦντες 'Λακεδαιμόνιοι' πολλάκις ἐκλήθησαν. Οὕτω δὴ ἀφειδῶς εἰς τὰ πολεμικὰ ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥστε καίπερ ὀλίγοι ὄντες καὶ συνενίκησαν τοὺς Πέρσας (ὅρα Τὰ Μηδικά) καὶ ὑστέρῳ χρόνῳ ἐκράτησαν τοὺς Ἀθηναίους (ὅρα Πελοποννησιακὸv Πόλεμον). Τοιαύτη δῆτα δόξα αὐτῶν παρεστήκει ἀνθρώποις ὡς οἱ μὲν πάλαι ἡγοῦντο τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνας, οἱ δὲ νῦν λέγουσιν "Σπαρτιατικός" ὡς φήσοντες "σκληρός".

Ἡ τῆς Σπάρτης θέσις ἐν τῇ Πελοπόννησῳ

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι Edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Σπάρτης