Wp/grc/Πόλις

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πόλις

Πόλις τόπος ἐστὶν ἔνθα πολλοί ἄνθρωποι ἐνοικοῦσιν· καίπερ διαφορὰ ῥητὴ οὐκ ὤν ἄστεως πρὸς πόλιν, πολλαὶ πολεῖς διὰ νόμων ἤ ἀξιώματος διεγνώσθησαν. πάλαι, οἱ Ἕλληνες πόλεων διῄροντο, αὐτίκα: αἱ Αθῆναι, ἡ Λακωνική, ὁ Κόρινθος, καὶ αἱ Θῆβαι· οὐ μόνον οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ἔθνη ἀλλὰ ἐν πόλεσι ἐνῴκουν, ἐν τοῖς μάλισθ᾽ οἱ Βαβυλωνίοι, οἱ Σουμέριοι καὶ ὕστερον ἡ Ἁγία Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.

Ἱερευάν (Ἀρμενία)

Βλέπε καὶ τοῦτον τόν σύνδεσμον edit

Έξωτερικοι σύνδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῶν πόλεων