Wp/grc/Πάπας Ἰννοκέντιος Γ΄

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πάπας Ἰννοκέντιος Γ΄

Λοθαριος δε Κοντι δε Σεγνι (γεννηθεὶς ἀμφὶ τοῦ ἔτους 1160 ἐν τῇ τῆς Ἰταλίας χώρᾳ Ὅμβρίᾳ ἐν τῇ πόλει Γαβιγνανῳ; θανὼν αὐτοῦ τῇ 16-ῃ τοῦ Ιουλίου τοῦ 1216 ἐν τῇ τῆς Ἰταλίας πόλει Περουσίᾳ) ἐκ τῆς ἡμέρᾱς τοῦ 8-ῆς τοῦ Ιανουαρίου τοῦ 1198, περὶ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονώς, ὀνόματι ρωμαϊστὶ Innocentius III ό τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος , ἔπειτα ό τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας πάπας ἦν. Ό Πάπας Ιννοκέντιος Δ΄ ὀκτωκαίδεκα ἔτη έβασίλευσεν.

Πάπας Ιννοκέντιος Δ΄

Έξωτερικοι σύνδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Ιννοκέντιου Δ΄