Wp/grc/Ῥώμη

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ῥώμη

Ῥώμη (ἐν τῇ τῶν ἰταλῶν γλώττῃ καὶ ῥωμαϊστὶ Roma), ἐν ᾗ περὶ τοὺς 4 000 000 ἀνθρώπους ἐνοικοῦσιν, ἐστὶν ἡ πόλις ἡ ἐν τέλει τῆς Ἰταλίας. Κατὰ τὸν Ἀθήναιον (Δειπνοσοφισταὶ 1.20b) ἥδε ἡ πόλις ἦν ἐπιτομὴ τῆς οἰκουμένης. Ἡ δὲ Ῥώμη, ἡ πόλις ἡ ἀθάνατος ἐπικαλουμένη (ρωμαϊστὶ urbs aeterna), ἐστὶ πρωτεύουσα τοῦ συγχρόνου κράτους τῆς Ἰταλίας. Ὁ τῆς Ῥώμης λιμὴν ἐν τῇ Ὠστίᾳ ἐστίν.

Ἡ τῆς Ρώμης Θέσις ἐν τῇ Ἰταλίᾳ
Τὸ Κολοσσαῖον

Ἱστορία τῆς πόλεως edit

Κυρία ἐγγραφή: Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία

Κατὰ τὸν μῦθον ἡ καταβολὴ τῆς Ῥώμης ἦν τῷ ἔτει 753 διὰ οἱ ἀδελφοὶ Ῥωμύλος καὶ Ῥώμος (κατὰ τὸν μῦθον Ῥωμύλος ἦν ὁ πρῶτος βασιλεὺς τῆς Ῥώμης).

Καθολικῆ Ἐκκλησία edit

Ό τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος, νῦν Φρανκίσκος , πάπας τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐστίν.

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Ῥώμης
Μητροπόλεις τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης
Χῶραι Ἁγιομαρινούπολις (Ἅγιος Μαρῖνος) • Ἄγκυρα (Τουρκία)1 • Ἀθῆναι (Ἑλλάς) • Ἀμστελόδαμον (Βαταυία) • Ἀνδοσινόπολις (Ἀνδοσινία) • Ἀστάνη (Κασαχία)1 • Ἁφνία (Δανία) • Βακυΐα (Ἀτροπατηνή)1 • Βέρνη (Ἑλουηττία) • Βερολῖνον (Γερμανία) • Βουδαπέστη (Οὑγγαρία) • Βουκαρέστιον (Δακία) • Βρυξέλλαι (Βέλγιον) • Διοκλεία (Μελάνορος) • Ἔβλανα (Ἰέρνη) • Ἑλσίγκιον (Φιννία) • Ἐρευάν (Ἀρμενία)1 • Ζαγραβία (Χροατία) • Ἡδεῖα Κοιλάς (Λευχεντία) • Ἤμωνα (Σλοβηνία) • Θεράνδη (Ἀλβανία) • Ἰστρόπολις (Σλοβακία) • Κίευον (Σαρματία) • Λήδρα (Κύπρος)1 • Λονδίνιον (Ἡνωμένη Βασιλεία) • Λουκοτοκία (Γαλλία) • Λουξεμβουργούπολις (Λουξεμβοῦργον) • Μαδρίτη (Ἱσπανία) • Μίνεσκον (Λευκορωσσία) • Μόνοικος2 • Μόσχα (Ῥωσσία) • Ὀλισσιπών (Λυσιτανία) • Ὁλμία (Σουηκία) • Ὄσλον (Νορουηγία) • Οὐαλλέττα (Μελίτη) • Οὐαρσουία (Πολωνία) • Οὐατικανόπολις2 • Οὐίλνα (Λιθουανία) • Οὐινδόβονα (Αὐστρία) • Πράγα (Βοημία) • Ῥεϋκιαυίξ (Θούλη) • Ῥῖγα (Λεττονία) • Ῥώμη (Ἰταλία) • Σεράϊον (Βοσώνα καὶ Ἑρσεγοΐνη) • Σερδική (Βουλγαρία) • Σιγγίδουνον (Σερβία) • Σκοῦποι (Παιονία) • Ταλλίνη (Ἐσθονία) • Τιφλίς (Ἰβηρία)1 • Χισίνευον (Μολδαυία)
Κτήσεις Θωρὸς Λιμήν (Φαιρόαι Νῆσοι) • Στρατόπεδον Ἐπισκοπῆς (Ἀκρωτήριον καὶ Δεκέλεια) • Ἅγιος Ἑλλέριος (Καισάρεια) • Κάλπη • Δοῦγλας (Μόνα) • Λιμὴν Ἁγίου Πέτρου (Σαρνία)
Χῶραι μετὰ ὀλίγης ἀναγνωρίσεως Βόρειος Λήδρα (ΤΠΒΚ) • Διοσκουριάς (Ἀβασγία) • Πριστινή (Κοσσυφοπέδιον) • Σινυβάλιον (Νότιος Ὀσσετία) • Στεφανόπολις (Ὀρχιστηνή) • Τυρούπολις (Ὑπερτυρία)
1. Ἐκτὸς Εὐρώπης, 2. Πόλεις-Πολιτεῖαι
  Πόλεις ξενίσασαι τὰ Ὀλύμπια
1896:   Ἀθῆναι 1932:   Ἀγγελόπολις 1968:   Μεξικούπολις 2004:   Ἀθῆναι
1900:   Λουκοτοκία 1936:   Βερολῖνον 1972:   Μοναχόν 2008:   Πεκῖνον
1904:   Ἁγ. Λουδοβικόπολις 1940: Οὐδεμία 1976:   Μοντρεάλη 2012:   Λονδίνιον
1908:   Λονδίνιον 1944: Οὐδεμία 1980:   Μόσχα 2016:   Ἰανουαρίου Π.
1912:   Ὁλμία 1948:   Λονδίνιον 1984:   Ἀγγελόπολις 2020:   Τωκιώ
1916: Οὐδεμία 1952:   Ἑλσίγκιον 1988:   Σεούλη
1920:   Ἀνθερπία 1956:   Μελβούρνη 1992:   Βαρκινών
1924:   Λουκοτοκία 1960:   Ῥώμη 1996:   Ἀτλάντη
1928:   Ἀμστελόδαμον 1964:   Τωκιώ 2000:   Σύδνεια