Wp/grc/Πάπας Ἀλέξανδρος Ζ΄

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πάπας Ἀλέξανδρος Ζ΄

Φαβιος Κιδζι (γεννηθεὶς τῇ 13-ῃ τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1599 ἐν τῇ τῆς Ἰταλίας χώρᾳ Τυρρηνίᾳ ἐν τῇ πόλει Σιένᾳ; θανὼν αὐτοῦ τῇ 22-ῃ τοῦ Μαίου τοῦ 1667 ἐν τῇ Ῥώμῃ) ἐκ τῆς ἡμέρᾱς τοῦ 7-ῆς τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1655, ἕξ καὶ πεντήκοντα ἔτη γεγονώς, ὀνόματι ρωμαϊστὶ Alexander VII ό τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπος , ἔπειτα ό τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας πάπας ἦν. Ό Πάπας Ἀλέξανδρος Ζ΄ δώδεκα ἔτη έβασίλευσεν.

Πάπας Ἀλέξανδρος Ζ΄

Έξωτερικοι σύνδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Ἀλέξανδρου Ζ΄