Wp/fit/Meänkielen Wikipeetia

< Wp‎ | fit
(Redirected from Wp/fit/Meänkielen Wikipedia)
Wp > fit > Meänkielen Wikipeetia

Wikipeetian artikkelitten luokittelu on puliittinen

edit

Kuinka tietosanakirjaa luokittelee käsitheitä ja kuvvaa niitä perustuu hyvin useasti puliittishiin perspektiivhiin ja lähtökohthiin. Ruottinkielinen Wikipeetia, esimerkiks, luokittellee useasti jeukraaffisia, kulttuurisia, ekonoomisia ja sosiaalisia käsitheitä puliittisitten maanrajotten mukhaan, niinkun suomen Wikipeetia ja luultavasti enemän eli vähemän jokhainen Wikipeetia. Esimerkiks kuvathaan vaikkapa käsitheet hirvenjahti, kalastus ja kirkolisia hautajaisia Ruottin kulttuurin raamissa, vaikka Wikipeetian toimittajat pyrkivät saamhaan klopaalisen näkökulman jokhaisen ylheisheen hakusanhaan. Välistä kirjottajat yrittävät saa klopaalisen merkityksen, mutta koska klopaalinen tieto on hyvinki laaja ja monimukkanen yritys jääpi tyhä muutamhiin sanhoin. Esimerkiks ruottin hakusana aitta (r. härbre) ei kuvvaa muuta kun hieman Euruuppalaista ja jotenki Ruottalaista perinettä. Aitta ruoansäilytyshuonheena on ylheinen käsite koko mailmassa. Suuriin osa mailmasta jääpi kuitekki kuvvaamatta. Käytänössä harva artikkelin kirjottaja pystyy kuvvaamhaan kloobaalisesta näkökulmasta esimerkiks hirvenjahtia, ja kiinostus on enimäksheen oman kulttuurin kehässä ja kuinka se siinä puliittisesti päätetty raamissa toimii. Jos maholista prupleemi ratkaisthaan sillä tavala ette ylheinen hakusana saapi lyhyen klopaalisen merkityksen, ja sitten on länkki oman maan merkityksheen, esimerkiks hakusana emikrasuuni ja länkki samassa artikkelissa Ruottin emikrasuuni. Muitten maitten emikrasuunit jäävät kuvvaamatta. Mutta jos niin tekkee läpi koko tietosanakirjan niin tullee kymmeniä tuhansia uusia hakusanoja (esimerkiks hirvenjahti ja Ruottin hirvenjahti, riihi ja Ruottin riihi).

Rajamaissa kilpailee kaks Wikipeetiaa käsitheistä

edit

Kahen maan rajamaissa ei ole yksinkertasta ja selvää mallia kuinka käsittellee ylheisiä sanoja jokka koskevat raja-aluetta. Esimerkiks on jeukraaffinen käsite Tornionlaakso, jota 200 vuotta vanhaa maanraja jakkaa kahen maan välilä. Noin 600 vuotta Tornionlaakso oli yhtä ja sammaa aluetta. Kun Ruotti ja Suomi liityit EU:hun tuli tarve purkaa maanrajan kulttuuriset asenheet. EU haluaa rakentaa alueita ilman kulttuurirajoja. Siis se vanhaa yhtenhäinen kieli- ja kulttuurialue on osana muternia pulittisia pyrkmykiksiä, ja se 200 vuoen jakauma on jo puliittisesti mennyttä aikaa. Net puliittiset päätökset määräävät yhä enemän kuinka pittää kirjottaa meänkielen Wikipeetian.

Meänmaan näkökulma Meänkielen Wikipeetiassa

edit

Jos luokittellee meänkielen Wikipeetian Ruottin/Suomen kansan ylheisen enemistökielitten näkökulmasta Tornionlaakso jaethaan kahtheen ja siis artikkelikki useasti on kahesta perspektiivistä. Mutta alueessa on kans puliittiset käsitheet Pohjoiskalotti, Barents alue ja Tornionlaakson neuvosto, ja sen lisäks kielipuliittinen käsite Meänmaa. Kaikki puliittiset käsitheet paitti Meänmaa on ankkuroitu valtioitten temukraattishiin laitokshiin. Käsite Meänmaa on pelkästhään siviiliyhteiskunnan kielipuliittinen luokittelu, jolla ei ole viralistettua puliittista tukea, mutta sen alue on suureks osaks sama kun Tornionlaakson neuvoston käsite. Nämät alueeliset puliittiset käsitheet on luottu puliittisista, ekonoomisista, sosiaalisista ja kielensuunittelun tarpheista. Net ei jaa Tornionlaaksoa kahtheen, vain yhistävä. Meänkielen Wikipeetia käyttää kielipuliittista termiä Meänmaa pohjana kun siinä luokitelthaan artikkelia jokka koskevat Pohjoisruottia ja -suomea. Meänkielen Wikipeetia luokittellee samala tavala kun enemistökielet, mutta tällä kertaa se on vähemistökielen perspektiivistä. Ja ylheiset käsitheet kun esimerkiks aitta, pryki, kirkonmaa ja hautajaiset kuvathaan yksinertasesti vain Meämaan käsitheinä. Syy siihen on ette se perspektiivi samala on metuuti millä revitaliseeraa meänkieltä ja suomea lännenpuolea rajaväyliä ja kehittää ja tukkee yhtenhäistä siviiliyhteiskuntaa missä sekä suomi ette meänkieli on eustettuna, ja ruotti ja muut kielet. Meänkielen Wikipeetia on sillä tavala osa siittä yhtenhäisestä monikielisestä ja monikulttuurisesta siviiliyhteiskunnasta. Meänkielen Wikipeetia on siis sekä tavoite sinänsä, tulevaisuutheen ulottuva stryktyyri ja tavalinen tietosankirjan väline muihin tiethoin, mutta niin ne on kaikki kielitten Wikipeetiat. Kun tekkee näin se vettää kans lukijoita jokka hakevat paikkakunnan ja alueen tietoja mitä ei mene lukea ruottin/suomen Wikipeetioissa.