Wp/cop/ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ

ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱϣ, ⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲓⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲉⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲇⲓⲟⲓⲕⲏⲥⲓⲥ, ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ϩⲱⲥ ⲧⲉⲥⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ. ⲥⲉⲥⲉⲙⲛⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲙⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϣⲉⲣⲡϩⲁⲡ ⲓⲉ ⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ.

ⲫⲉⲭⲓⲛ ⲡⲉ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ϯⲭⲱⲣⲁ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲛⲁⲓ, ⲡⲣⲟⲩⲕⲥⲓⲗ, ⲡⲟⲉⲓⲛⲟⲥ ⲁⲓⲣⲉⲥ, ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ, ⲗⲟⲛⲧⲣⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲙⲉⲕⲥⲓⲕⲟ, ⲫⲁⲣⲓⲥ, ⲥⲑⲟⲕϩⲱⲗⲙ, ⲑⲟⲕⲓⲟ ⲓⲉ ⲃⲁⲣϣⲱⲃⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲥⲟⲡ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲕⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϣϯ ⲉⲣⲟϥ, ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲙⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲧⲓⲗϩⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ, ⲕⲁⲣⲁϭⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲓⲥⲗⲁⲙⲁⲡⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲓⲟⲣⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲟⲩⲁϣⲓⲛⲑⲟⲛ.