Wp/cop/ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ϭⲓⲛ)
Wp > cop > ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ

ϯⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲁ. ϣⲉ ϩⲙⲉ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲓⲛ.

ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲟⲗEdit

ⲛⲓϣⲗⲱⲗEdit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛϣⲗⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛϣⲗⲟⲗ ⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲥⲧⲉⲟⲩⲓⲥⲛⲁⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛⲛⲓⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛϩⲁⲛ (1250 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ `ⲛⲛⲓϣϯ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲛϫⲟⲩⲁⲛⲕ (17 ⲛϩⲁϩ ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ `ⲛⲛⲓϣϯ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ (12 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲡⲓⲙⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ `ⲛⲛⲟϫ `ⲛϣⲗⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ `ⲛϩⲟⲩⲓ (11 `ⲛϩⲁϩ `ⲛⲣⲱⲙⲓ). ⲛⲓϩⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ⲛⲓⲁⲥⲡⲓEdit

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ `ⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ (ⲙⲁⲛⲧⲁⲣⲓⲛ) ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲟ ⲟⲩⲙⲏϣ `ⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲛⲓϩⲁⲛ ⲛⲉⲙⲛⲓϩⲟⲩⲓ ⲥⲁϫⲓ `ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ `ⲛϩⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲓⲥⲓ. ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲛⲛⲓϫⲟⲩⲁⲛⲕ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϫⲟⲩⲁⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲟⲩⲓⲅⲟⲩⲣ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙEdit

ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏϣ `ⲛⲕⲟⲙⲟⲩⲛⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲡⲓⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ ⲡⲉ ϣⲓ ϫⲓⲛⲡⲓⲛⲅ. ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲁⲟⲩⲃⲏⲧ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲟⲩⲃⲏⲧ `ⲛⲕⲟⲙⲟⲩⲛⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲛ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲁⲛϣEdit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ. ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲙⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲓⲛ ⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲛⲧϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1898.