Wp/cop/ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ)
Wp > cop > ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القاهرة ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ) ⲧⲉ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲉⲃⲧ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ
ⲉϣⲉⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲡⲓⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀̀ⲉⲓⲡⲛ ⲧⲟⲩⲗⲟⲩⲛ, ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ, ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ, ⲡⲓⲡⲁⲣⲕ ⲛ̀ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ, ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟⲛ, ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲕⲁϣⲣⲱⲙⲓ
ϯⲭⲱⲣⲁⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲑⲱϣϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ
ⲡⲓⲁⲫⲉⲭⲁⲗⲉⲧ ⲁⲃⲇⲉⲗⲁⲁⲗ

ⲡⲓⲣⲁⲛ edit

ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲥⲉϯⲣⲉⲛ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲙⲁⲥⲣ (ⲭⲏⲙⲓ) ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲉϯⲭⲱⲣⲁ.

ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ⲡⲓϯⲙⲓ ⲁⲡⲓⲥⲉⲣⲙⲏ ϩⲁⲣⲑⲱϣ, ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ النجم القاهر ϧⲉⲛϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲛ̀ⲕⲗⲁⲥⲓⲕⲟⲥ, ϣⲁⲓ ϧⲉⲛϯⲫⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ϯⲙⲓ ⲉ القاهرة (ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϯⲣⲉϥϭⲣⲟ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ).[1][2]

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ: ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲭⲁⲓⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϩⲓⲣⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲗⲓⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲓ. ⲣⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲡⲉ القاهرة‎.

ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ edit

ϯⲥⲉⲛϯ edit

ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 969 (685 ⲣ.⳥.) ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ϫⲉⲟⲩϩⲁⲣ ⲡⲓⲣⲉⲙⲥⲓⲕⲓⲗⲓⲁ. ⲁⲩⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲧⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲛⲧ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲙϯ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉⲁⲩϯⲣⲉⲛⲥ ⲁⲗⲙⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲣⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲙⲟⲩⲉⲓⲍ ⲛⲁⲣⲉ ϫⲁⲟⲩϩⲁⲣ ϩⲱϥ ⲥⲉⲛⲧ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲁⲗⲁⲍϩⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲉⲡϣⲱⲓ ϯⲙⲁϩϣⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲗⲙⲟⲩⲓⲍ ⲉⲧⲁϥⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲁϩⲇⲓⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲧⲩⲛⲓⲥ ⲉⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ 973 ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲗⲕⲁϩⲓⲣⲁ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

ⲁⲗⲗⲁ ⲁϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉⲥϫⲓⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲉ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲙⲏⲛ ϧⲉⲛⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲉ200 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ. ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1168 ⲁⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲣⲉⲙϥⲁϯⲙⲁ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ ϫⲱϥ ⲙ̀ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲛ̀ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϣⲁϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲥⲑⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲙⲓⲥⲧⲣⲁⲙ (ⲁⲗⲁⲥⲕⲁⲣ) ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ (ⲁⲗⲕⲁⲑⲁⲓ). ⲧⲁⲓⲧⲟⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱⲥ «ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ» ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ.

ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲟⲩⲁⲣ, ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲙⲟⲩⲣⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲧⲗⲁⲧⲏⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲍⲉⲛⲕⲓ ϣⲓⲣⲕⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲣϫⲱⲃ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ.

ϧⲉⲛ 1169 ⲁⲩⲑⲱϣ ⲉⲡⲓⲗⲁⲥⲁϧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲁⲗⲉϩⲉⲧⲑⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̅ ⲁϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲉⲓⲁ ⲙ̀ⲡⲓϧⲁⲓⲉ ⲛ̀ⲁⲗⲭⲁⲗⲏⲃ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲉⲗⲁⲧⲏⲧ. ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲧⲣⲁ ϯⲙⲁϩⲍ̅. ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲓ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲁ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅.

ϧⲉⲛ 1250 ⲁⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ϩⲉⲗⲉⲙ ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲧⲡ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲉⲣⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲓⲱⲃ ⲛⲁⲩϫⲕⲱ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲓⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϩⲱⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲁⲩⲟⲩⲟⲥⲑⲉⲛ ⲛⲓϭⲓⲏ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲗⲗⲁⲕⲁⲓ ⲁⲩⲓⲛⲓ ϧⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲉⲃ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ. ⲙⲡⲁⲓⲛⲁⲩ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲗⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϯⲓⲉⲃϣⲱⲧ ⲛ̀ⲁⲣⲱⲙⲁ. ϧⲉⲛ 1340 ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ⲡⲓⲛⲟϫ ⲙ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲓⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϫⲟⲥ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ.

ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ edit

ⲛⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲁⲙⲉ ϫⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ 1348 ϣⲁ 1517 `ⲛⲧⲉⲟⲩⲓ `ⲛⲥⲟⲡ. ⲁⲡⲁⲓϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲧⲉⲃ ⲁⲟⲩⲏⲣ 200.000 ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ 1500 ⲁϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ `ⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϯ ⲁⲟⲩⲏⲣ 150.000 ⲓⲉ 300.000 `ⲛⲱⲛϧ. ⲡⲓϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲥⲟⲃⲕ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲃⲁⲥⲕⲟ ⲧⲁ ⲅⲁⲙⲁ ϫⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲓⲟⲙ ⲉ̀ⲕⲟⲧ ⲛ̀ϯⲁⲫⲉ ⲛ̀ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ 1497 ⲛⲉⲙ 1499 ⲉⲧⲁϥⲭⲁ ⲙⲁ ⲉⲛⲓϣⲟϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲱⲙⲁ ⲉⲩⲉⲣⲉⲃⲟⲗ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ. ⲛⲉ ⲡⲓⲑⲱⲃϣ `ⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲟⲥⲙⲁⲛ ⲁⲙⲟⲛⲓ ϩⲓϫⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1517. ⲁϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϣⲱⲡⲓ ϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛ ⲡⲓⲉⲃ ⲛ̀ϫⲓⲛϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲥⲭⲁⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϯⲁⲣⲱⲙⲁ, ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲥⲉⲣⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϫⲓⲛⲫⲟⲛⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛ̀ϩⲉⲛⲧⲓⲕⲏ ⲉ̀ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲓⲁ, ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛ. ⲛⲓϣⲟⲧ ⲛ̀ⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲓⲁⲃⲓⲛ ⲉ̀ϩⲓϫⲁⲍ ⲛ̀ⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲓ ⲁⲗϩⲁϫ.

 
ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲓ̅ⲑ̅

ϧⲁⲣⲟ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛϩⲟⲑⲙⲉⲛ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉ̀ⲟⲩⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲙⲉⲛⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲛ. ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϣⲱⲡ ϯⲙⲁϩⲥⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲉⲣⲁⲙⲁϩⲓ ⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ϧⲉⲛ 1798 ⲛⲁⲡⲟⲗⲉⲱⲛ ⲁϥⲫⲟϩⲥ 300,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ.

ⲁⲡⲓⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲅⲅⲓ ϫⲱⲕ ϧⲉⲛ 1801 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ ϩⲉⲗⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲅⲅⲓ. ⲁⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ⲭⲱ ⲛⲥⲁ ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛ̀2 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϩⲟⲑⲙⲉⲛ, ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛ̀ϫⲱⲃ ⲙⲓϣⲓ ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ. ⲁⲡⲁⲓⲙⲓϣⲓ ϯⲙⲁ ⲉⲡⲓⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲃⲁⲛⲓⲁ ⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ϩⲓⲛⲁ `ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲟⲩⲁⲗⲓ ϧⲉⲛ 1805.

ⲡⲉⲛⲉϩ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ edit

 
ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲟⲩⲱⲧ ⲛ̀ⲓⲡⲣⲁϩⲓⲙ ⲡⲁϣⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ "ⲣⲱⲥⲓⲁ"

ϣⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ 1848 ⲁⲙⲟϩⲁⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ ⲡⲁϣⲁ ⲙⲉⲛⲕ ϩⲁⲛϫⲓⲛⲟⲛⲧⲁⲃⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ ⲉⲧⲁⲩϯϥ ⲡⲓϧⲉⲙⲥ ⲙⲡⲓⲣⲉϥϩⲓⲥⲉⲛⲧ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲛⲓϣⲓⲃϯ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϧⲁⲣⲟ ⲡⲉϥϣⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲡⲁϣⲁ (1863-1879). ⲛⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲛⲕ `ⲛⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲡⲁϣⲁ ⲉⲣⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲟⲫⲟⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲁⲣⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ϩⲁⲛⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϫⲉⲙⲙⲁ ⲉϥⲕⲱⲧ `ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲏϯⲛⲃⲁⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲭⲣⲏⲙⲁ. ⲁϥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲅⲁⲍ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲡⲓⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲡⲉⲣⲁ.

ⲡⲓⲇⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲓϫⲓⲛϣⲓϣⲓ ⲛ̀ⲓⲥⲙⲁⲓⲗ ⲁϥⲧⲁϣⲟ ⲡⲓⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉⲩⲣⲱⲡⲏ ⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲗϫ ⲉⲃⲟⲗⲟⲩⲁⲗⲓϣⲕⲁⲗ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ 1882 ⲉⲧⲁϥϣⲟⲡ ϣⲁ ϯⲙⲉⲧϣⲉ ⲕ̅. ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϩⲱⲃⲥ ⲙ̀ⲃⲣⲉⲧⲁⲛⲓⲁ ϧⲉⲛ 1914. ϧⲉⲛ 9 ⲛ̀ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ 1919 (30 ⲙ̀ⲙⲉϣⲓⲣ 1635 ⲣ.⳥.) ⲛⲓⲁⲡⲟⲇⲉⲓⲝⲓⲥ ⲛ̀ϣⲗⲟⲗ ⲁⲩϣⲟⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧϩⲫⲟ ⲉ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ 1922. ⲙⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲱⲧ ϩⲁⲛⲫⲱϧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁϥϭⲓⲙⲁⲓⲏ ϣⲁ ⲛⲓⲣⲁⲃⲏ ⲛ̀ϯⲙⲓⲛϭⲱⲙ, ⲛ̀ⲥⲟⲩⲙⲗⲟⲩⲕ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ⲱⲛ. ⲟⲩⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲓ 1882 ⲛⲉⲙ 1937 ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ 347,000 ϣⲁ 1.3 ⲛ̀ϩⲁϩ.

ϧⲉⲛϯⲇⲓⲁⲇⲗⲏⲱⲥⲓⲥ ϧⲉⲛϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1952 ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϧⲉⲙϧⲉⲙ 7000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϣⲱⲧ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲁⲛϥⲓⲗⲙ, ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲁⲥⲓⲛⲱ ⲛⲉⲙ ⲛ̀ϩⲁⲛⲡⲁⲛⲧⲟⲭⲓⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲣⲁⲕⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀1952 ϫⲁⲙⲁⲗ ⲁⲡⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲉⲣ ⲉⲭⲱ ⲛⲓⲣⲉϥϫⲟⲣϫ ⲛ̀ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲟⲛⲕⲱⲧ ⲡⲓⲙⲁⲓⲧⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲣⲛⲓϣ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ.

ϧⲉⲛ 1992 ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲙⲧⲟ ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ 545 ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲟⲩ, 6,512 ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲃⲗⲁⲗⲏ ⲛⲉⲙ 50,000 ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲏⲓ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ edit

ⲙⲏⲧ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϩⲉⲙⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϧⲉⲛϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

ϯⲁⲥⲡⲓ edit

ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ edit

ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ⲙⲟⲥⲗⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲩⲁⲃⲏⲧ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ.

ϯⲣⲁⲛⲉⲙⲓ edit

 
ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲡⲓⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲟⲩⲟⲛ 136,000 ⲛ̀ⲛⲓϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛⲃⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲱⲣ.

ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ edit

ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲡⲓϧⲁⲣⲉⲃ ⲙⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙ̀ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲫⲩⲥⲧⲁⲧⲱⲛ. ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ϩⲱⲥ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲉⲟⲇⲟⲕⲟⲥ ϯⲁⲅⲓⲁ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓ⳥ ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲭⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲡⲉⲗⲉⲱⲛ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ. ⲫⲙⲟⲩⲥⲉⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲓⲟⲡⲏ ⲛ̀ⲕⲩⲡⲧⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛ ⲉⲍⲣⲁ ⲉϥⲱⲗⲓ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲓⲍⲁ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲛⲑⲱⲟⲩ. ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥⲧⲓϭ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲃⲣⲟⲥ ⲡϣⲏ ⲁⲗⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱⲧ ϧⲉⲛ 642.

 
ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲁⲃⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲙⲁⲥϫⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲡⲁⲣⲕⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ edit

ⲁⲩⲕⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ϯⲣⲁⲃⲏ ⲛⲓⲍⲟⲙⲗⲟⲕ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲡⲉⲣⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ 1988 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ.

ⲡⲓϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲗⲙⲟⲩⲉⲥ

ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲣ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲃⲁϯⲙⲁ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲥⲉⲭⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ⲡⲓϧⲓⲣ ϥ̀ϣⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓϭⲣⲟ ϣⲁ ⲡⲓⲣⲟ ⲛ̀ⲍⲁⲃⲩⲗⲱⲛ.

ϯⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ edit

 
ⲡⲓⲙⲁⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ

ϯⲕⲉϣⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲡⲓ ⲣⲁⲙⲥⲏⲥ ⲧⲉ ϯⲙⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϫⲉⲗⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ϣϭⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲩⲧⲱⲙⲓ ⲛⲓⲥⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲥⲓⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ, ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲋ̅ ⲛ̀ⲟⲕⲧⲱⲃⲣⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲉⲙⲡⲁⲡⲉ.

ϯⲥⲩⲥⲧⲏⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲟ ⲥϩⲱⲃⲥ ϩⲁⲗⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲑⲟϣ.

ⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛ̀ⲑⲣⲁⲙ ϧⲉⲛ 2014.

ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲱⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲉϣⲗⲱⲗ.

ϩⲁⲛⲗⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲃⲟⲗ edit

ϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥⲁϧ edit

  1. "Towards a Shi'i Mediterranean Empire: Fatimid Egypt and the Founding of Cairo". I.B.Tauris. 30 July 2009. p. 78. ISBN 978-0-85771-742-9.
  2. Crum, W.E. (1909). Catalogue of the Coptic manuscripts in the collection of the John Rylands library, Manchester. Manchester. p. 211.