Wp/cop/ⲁ̀ⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁ̀ⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲡⲉⲙϩⲓⲧ

ⲡⲓⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲑⲱϣ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲩⲛ ⲛ̀ϩⲱⲧⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲙⲉⲛⲧ, ⲡⲓⲛⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲁⲧⲗⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲩⲛ ⲛ̀ϧⲏⲧ ⲛ̀ⲱϫⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲏⲧ ⲡⲉ. ⲧⲉϥⲧⲟⲓ ⲛ̀ⲣⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁϩϣⲟⲙⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲕⲁϩⲓ, ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ.

ⲟⲩⲭⲁⲣⲧⲏⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲓⲥⲁϦⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ

ⲛⲓϣⲉ ⲛ̀ⲛⲓϩⲁϩ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲙⲑⲟ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲁϥϣⲱⲡ ϯⲧⲟⲓ ⲛ̀ϩⲓϫⲱⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩϯⲣⲉⲛ ⲗⲁⲟⲩⲣⲁⲥⲓⲁ. ϯⲁϣⲉ ⲛⲛⲓϩⲁϩ ⲛⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲙⲑⲟ ⲡⲓⲫⲱϦⲉⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲙⲓ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙⲥⲁⲣⲏⲥ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ. ⲡⲉⲣⲓⲛⲕⲓⲁ ⲁϥⲧⲱⲙⲓ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲡⲓⲣⲓⲁ ⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲉⲧⲓ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ϫⲁϥ ϧⲉⲛ 20,000 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛ̀ϧⲁⲓⲉ. ϯⲏⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛⲥⲁϧⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲡⲉ 527 ⲛ̀ϩⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϫⲟⲣϫ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲕⲁϩⲓ.

ⲛⲓⲑⲟ

edit

  ⲭⲁⲛⲁⲧⲁ
  ⲅⲣⲱⲛⲗⲁⲛⲧ (ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲁⲛⲙⲁⲣⲕ)
  ⲛⲓⲣⲉⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲧⲟⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ
  ⲙⲉⲝⲓⲕⲟ

ⲛⲓⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲏⲥ, ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲝⲓⲕⲟ ϣⲁ ⲡⲁⲛⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ⲕⲁⲣⲓⲃ, ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲡⲓϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲥⲟⲙⲥ ⲉⲛⲁⲓⲑⲱⲟⲩ ϧⲁⲟⲩⲧⲟⲓ ⲛⲧⲉ ⲁⲙⲉⲣⲓⲕⲏ ⲛ̀ϧⲏⲧ.

ⲛⲓⲥⲉⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲟⲙⲟⲥ

edit