Wp/cop/ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁⲫⲣⲓⲕⲏ

ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲟⲩⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ.

ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ

ϯⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲣⲉⲕⲁϩⲓ. ⲡⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ⲑⲟ ϧⲉⲛ ϯⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲉ ⲑⲉⲙⲙⲟⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲟϫ ⲛ̀ϯⲙⲓ ⲡⲉ ⲗⲁⲕⲟⲥ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ edit

1,2 ⲛ̀ϣⲟ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲱⲛϧ ϧⲉⲛⲡⲁⲓⲣⲉⲕⲁϩⲓ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ edit

ϩⲙⲉϯⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲁⲫⲣⲓⲕⲏ ⲡⲉ ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲙⲉ ϧⲉⲛϣⲉ ⲡⲉ ⲗⲁϩⲙⲓ.