Wp/cop/ⲁⲥⲓⲁ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁⲥⲓⲁ

ϯⲁⲥⲓⲁ ⲟⲩⲣⲉⲕⲁϩⲓ ⲡⲉ.

ⲡⲓⲣⲉⲕⲁϩⲓ ϯⲁⲥⲓⲁ

ϯⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ϯⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲉⲕⲁϩⲓ. ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲟ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉ ⲣⲱⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲑⲟⲕⲓⲟ ⲉⲧⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲏⲗⲓⲟⲡⲟⲛ.

ϯⲇⲏⲙⲟⲅⲣⲁⲫⲓⲁ edit

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ edit

ⲡⲓϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ϣⲟ ⲛ̀ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉϫⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉ ϯⲁⲥⲓⲁ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ edit

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ. ϯⲁⲥⲓⲁ ⲧⲉ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲑⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϩⲉⲛⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲃⲟⲩⲇⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉ ⲡⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϩⲉⲛⲧⲟⲩ.