Wn/shn/ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပူင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတီႈ Rafah တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပူင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတီႈ Rafah တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၼ်းသဝ်၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိ​တ်ႇသရေး ပႅၼ်ႇၸမိၼ်ႇ ၼႄႇတၼ်ယႃႇႁု

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး ပႅၼ်ႇၸမိၼ်ႇ ၼႄႇတၼ်ယႃႇႁု လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းလႆႈပူင်ၶေႃႈပူင် တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၿိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇၶဝ် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇသူင်ႇထိုင် တီႈလွတ်ႈၽေး မိူဝ်ႈပႆႇႁၢင်ႈသိုၵ်းတေႃႇ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇ ဢၼ်မီး ပွတ်းၸၢၼ်းၵႃႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဝႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ဢွင်ႈတီႈ တပ်ႉႁႃးမၢတ်ႉသ် 4 ဢွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်သိုၵ်းၼႆႉယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ဢဵၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်း ရႃႇၾႃႇၼၼ်ႉၼႆ လူဝ်ႇလႆႈၶၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမီးတီႈၼၼ်ႉ ပၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈၸီႉသင်ႇဝႆႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၵင်ႈဢိတ်ႇသရေး တႃႇဢဝ်ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေ ဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဢွၵ်ႇလႄႈ ၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်တေ ၽဵဝ်ႈတပ်ႉႁႃးမၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈ ၸုမ်းၽွင်းလူင်မၼ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈၶၢဝ် ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးပႆႇမီးၶပ်ႉမၢႆ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းပႃးလဵတ်ႈသတၢႆးလၢၼ်ႉပၢႆ ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇၼၼ်ႉၸိုင် ယႃႇပေ ၽူမ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းဝဵင်းရႃႇၾႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ ယူႇလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃးၸီႇသင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး 1.4 လၢၼ်ႉၼႆႉ ထေထုၵ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇၸူးတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႄႈ တေတႄႇၵႂႃႇၶၢဝ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈတႄႉ တီႈၵႃႇၸႃႇၼႆႉ တီႈဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်လွတ်ႈၽေးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈလႂ် ဝႃႈၼႆဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႄႇတၼ်ႇယႃႇႁု မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ဝဵင်းရႃႇၾႃႇ လႄႈ ဝဵင်းၶၢၼ်ႇယူဝ်းၼိတ်ႉသ် ဢွင်ႈတီႈသွင်တီႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း edit

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit