Wn/shn/လွင်ႈဢၼ် ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၼိူဝ် ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ဝႆႉ

< Wn‎ | shn
Wn > shn > လွင်ႈဢၼ် ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၼိူဝ် ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ဝႆႉ

ဝၼ်းသဝ်၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ

ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး ဢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းတိုၵ်းၶိုၼ်း ၼိူဝ် လွင်ႈၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် တီႈ ႁိူၼ်းၵႅဝ်ႈၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် တိၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလွတ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းတီႈ ထုင်ႉၵႃႇၸႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်လိူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဝႃႈ တူဝ်မၼ်းလႆႈတိုၵ်းသုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး လႈ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈဢီးၵျိပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လႅၼ်လိၼ် တႃႇႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးယူႇတီႈ ၵႃႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တီႈဢၼ်လူဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈဢီးၵျိပ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈၽိတ်းဝႃႈ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆ လႆႈဢိုပ်းယွၼ်ႉမၼ်း ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႆ ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတူဝ်ယိုဝ်ႇ ႁႂ်ႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လႄႈ တႃႇလႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ် တႃႇၵိုတ်းယိုဝ်းလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းပၢႆႇတႅၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉႁၢင်ႈသိုၵ်းတီႈ ၵႃႇၸႃႇ ဢၼ်ပူၼ်ႉလိူဝ်သေ ဢၼ်ၵိုင်ႇပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တိုၵ်း တီႈၵႃႇၸႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈတိူၵ်းၵူၼ်းယူႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ရၾႃႇၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း ႁႃႈၵေႃႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်မႃးတီႈၵႃႇၸႃႇ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွတ်းၶမ်ႈ ဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းၵၢင်ၵႃႇၸႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉ ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ၶဝ်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေးလႄႈ ၵူၼ်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈတၢႆ ႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇ ပၢႆ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇ မီး သွင်ပၢၵ်ႇပၢႆလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ၶိုၼ်းတွပ်ႇတႅၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်း တီႈၵႃႇၸႃႇ ဢၼ်မီး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း သွင်လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈႁွတ်ႈထိုင်ပၢႆႈၽေး ယူႇတီႈ ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းရၾႃႇ ဢၼ်ဢိူမ်ႈၵၼ်တင်း ဢီးၵျိပ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢိတ်ႇသရေး လႆႈၸႂ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၶဝ်တိုၵ်း ဝဵင်းရၾႃႇလႄႈ လွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးယဝ်ႉ။

ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း edit