Wn/shn/ယူႇၶရဵၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈဢူၺ်းလီၶဝ် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်း ရတ်ႈသျႃး

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ယူႇၶရဵၼ်း လဝ်ႈလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈဢူၺ်းလီၶဝ် ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်း ရတ်ႈသျႃး

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း၊ မေႇ 28၊ 2024

ၸွမ်ပိဝ် သပဵၼ် လႄႈ ၸွမ်ပိဝ် ယူႇၶရဵၼ်း

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ဝေႃႇလေႃႇၻီႇမီႇရ် ꩡေႇလႅၼ်ႇသၵီး လဝ်ႈလၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် မိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆသေ ႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃဢဝ် ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈယိူင်းမၢႆ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းရတ်ႈသျႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ꩡႄႇလႅၼ်ႇသၵီး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်သပဵၼ်ႇ Pedro Sanchez တီႈ ဝဵင်းမႅတ်ႉၻရိတ်ႉ မိူင်းသပဵၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယုၵ်ႉသုင်ႁႅင်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၼ်တင်း မိူင်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ꩡႄႇလႅၼ်ႇသၵီး လၢတ်ႈဝႃႈ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၼ်တင်း မိူင်းဢူၺ်းလီၶဝ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပၼ်ပႃး သုၼ်ႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတူဝ် တီႈ ၽေးရတ်ႈသျႃးၶဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈ ၽိူမ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈရတ်ႈသျႃးၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးတိုၵ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ꩡႄႇလႅၼ်ႇသၵီး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတူဝ်ၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတိုၵ်းတေႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢူၺ်းလီ ၸိူဝ်းဢၼ် ယိုဝ်ႈယိုတ်း တႃႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ရတ်ႈသျႃးၼႆႉ ဢဝ်တင်းႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ် မီးယူႇ 3,000 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈယႂ်ႇ ၸုမ်း NATO ဢၼ်ပဵၼ် Jens Stoltenberg ၵေႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ NATO ၶဝ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းရတ်ႈသျႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈယႂ်ႇ ၼေႇတူဝ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတူဝ်ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ယိူင်းမၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit