Wn/shn/ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ၊ ၼေႃႇဝူၺ်း၊ သပဵၼ် တေယိုၼ်ယၼ် ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး ပဵၼ်မိူင်း

< Wn‎ | shn
Wn > shn > ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ၊ ၼေႃႇဝူၺ်း၊ သပဵၼ် တေယိုၼ်ယၼ် ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး ပဵၼ်မိူင်း

ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ မေႇ 22၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ၵူၼ်းၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းပုတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ၊ ၼေႃႇဝူၺ်း လႄႈ သပဵၼ်ႇၶဝ် တေယိုၼ်ယၼ် မိူင်းပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တီႈၵႃႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး ႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼၼ်ႉ ပေႃးတေလႆႈငမ်းယဵၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူင်းသွင်မိူင်း လူဝ်ႇလႆႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းမႃး ၼင်ႇၼႆဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼေႃႇဝူၺ်း Jonas Gahr Store လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးမႃး သၢႆငၢႆ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉထၢၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တူင်ႇဝိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵမ်ႉၼမ် လႆႈၸႂ်ပိူင် ဢၼ်မိူင်းသွင်မိူင်းယူႇၶၢင်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇ ပႃႇလဵတ်ႈသတၢႆး ပဵၼ်မႃး လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်သပဵၼ်ႇ Pedro Sanchez ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ လွင်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်း တႃႇယိုၼ်ယၼ် မိူင်းပႃးလဵတ်ႈသတၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ Simon Harris တႄႉ မၼ်းလႆႈယိုၼ်ယၼ်ဝႆႉ တႃႇ ဢိတ်ႇသရေး ပေႃႈတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၵၼ်တင်း မိူင်းယူႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇသဝ်းၸုၵ်းယၼ်ၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်သေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ်ႈ ၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃး မေႇ 28 မႃး ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢင်ၸႂ် မိူင်းသၢမ်မိူင်းၼႆႉ တေတႄႇမီးဢႃႇယုၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိတ်ႇသရေး Israel Katz တႄႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁွင်ႉၶိုၼ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢိတ်ႇသရေး ဢၼ်မီးတီႈ ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ လႄႈ ၼေႃႇဝူၺ်း ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆးၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈတွၼ်ႈသူးပၼ် ႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ဢီႇရၢၼ်းၶဝ်သေ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် ဢဝ်တၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈတိုၵ်း ဢိတ်ႇသရေး မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 7 ၼၼ်ႉၼႆသေ သင်ၸိူဝ်ႉမီး ၽူႈဢၼ်တေမႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ပွင်ၸိုင်မိူင်း ဢိတ်ႇသရေးလႄႈသင် မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃးလႄႈသင် ဢိတ်ႇသရေးၼႆႉ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇပၼ်ပဵၼ် လႃးလႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

edit