Wb/jv/Paugeran nulis Aksara Jawa/Angka Jawa

Angka Jawa nganggo sistém désimal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Angka-angka Jawa ing publikasi sing luwih mutakir biasané nganggo angka Éropah. Angka Arab utamané angka ۲ (loro) kadhangkala dienggo kanggo nandhani réduplikaso.

Mangga mirsani edit