Chào edit

Buổi tối tốt lành, Lúc này tôi thấy bạn bên wikipedia tiếng Việt đúng không nhỉ - Tuấn ÚtThảo luận-Đóng góp18:52, 27 April 2013 (UTC)Reply

Ok, Thân- Tuấn ÚtThảo luận-Đóng góp19:10, 27 April 2013 (UTC)Reply

sysop edit

Mời bạn cho ý kiến tại Wy/vi/Wikivoyage:Thảo luận#Sysop của dự án (chính thức). Cảm ơn.--Cheers! (talk) 08:03, 2 May 2013 (UTC)Reply